Hva er narkotika?

Ordet narkotika brukes om alle ulovlige og reseptbelagte rusgivende stoffer.

Sist oppdatert: 30.10.2023 Av: Redaksjonen, ung.no

ULOVLIG: Bruk av narkotika er ifølge legemiddelloven forbudt.

Det er myndighetene, eller statens legemiddelverk, som bestemmer hvilke stoffer som regnes som narkotika.

Disse står oppført på narkotikalisten til Lovdata.

Det finnes også en forskrift som presiserer hva som regnes som narkotika.

Narkotika er forbudt

Ifølge legemiddelloven er det forbudt å lage, kjøpe, selge, oppbevare, ha på seg eller bruke narkotika.

Det er også ulovlig å ta med inn eller ut av Norge.

Brudd på legemiddelloven er straffbart.

Ungdom som blir tatt for bruk av narkotika vil ofte få en reaksjon fra politiet.

Det finnes noen ulovlige rusmidler som brukes i medisinsk behandling. Da skriver lege ut resept.

Ulike typer narkotika

Grovt sett kan man dele de narkotiske stoffene inn i tre grupper, ut ifra hva slags virkning de har:

  1. Dempende: Beroligende legemidler og opioider, med flere.
  2. Stimulerende: Kokain og amfetamin, med flere.
  3. Hallusinogene: LSD og fleinsopp, med flere.

Mange stoffer har flere av disse virkningene.

For eksempel er cannabis dempende og lett hallusinogent, mens MDMA er stimulerende og hallusinogent.

Eksempler på narkotika er:

  • Cannabis: hasj, marihuana og andre produkter fra cannabisplanten.
  • MDMA/Ecstasy
  • Kokain
  • Medikamenter som Valium, Sobril, Rivotril og ksalol.

Rusreformen

Forslaget til rusreformen gikk grovt sett ut på at narkotika fortsatt skal være forbudt, men at bruk og besittelse av mindre mengder ikke skal straffes.

Det er store politiske diskusjoner rundt dette, og det er fremdeles uklart hvordan det vil bli i fremtiden.

I dag finnes Rusreformen kun som et forslag til endringer i regelverket.

Du kan lese mer om rusreformen på Regjeringen.no.

Spørsmål om narkotika, rus eller avhengighet?

Om du lurer på noe knyttet til narkotika, kan du sende oss et spørsmål her på ung.no, eller ta direkte kontakt med RUSinfo.

Stengt

Rusmidler

Les også:

ULOVLIG: Bruk av narkotika er ifølge legemiddelloven forbudt.

Stengt

Rusmidler

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider