Er du mellom 13 og 20 år, og er opptatt av dine rettigheter? Vi ønsker å høre fra deg. Svar på spørsmålene i undersøkelsen om rettigheter fra Direktoratet for e-helse. Undersøkelsen er anonym og tar 4 - 5 min å besvare.

Hva er narkotika, og hva er ulovlig?

Ordet narkotika brukes om alle ulovlige og reseptbelagte rusgivende stoffer.

Sist oppdatert: 02.07.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Bilde av person som holder cannabis i håndflatene
ULOVLIG: Brudd på legemiddelloven er straffbart. Ungdom som tas for bruk av narkotika vil ofte bli ilagt en reaksjon fra politiet. (Foto:S. McCutcheon/Pexels)

En definisjon på narkotika er at det er et rusmidler som står oppført på narkotikalisten. Det er myndighetene (Statens legemiddelverk) som bestemmer hvilke stoffer som regnes som narkotika.

Bruk av narkotika er forbudt

Narkotikaforskriften sier hva som er narkotika. Legemiddelloven sier at tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av narkotika er forbudt. 

Brudd på legemiddelloven er straffbart. Ungdom som tas for bruk av narkotika vil ofte bli ilagt en reaksjon fra politiet.

På ung.no kan du lese om hva som skjer om du blir tatt med hasj eller andre narkotiske stoffer.

Det finnes noen ulovlige rusmidler som brukes som medisinsk behandling. Da skriver lege ut resept.

Ulike typer narkotika

Grovt sett kan man dele de narkotiske stoffene inn i tre grupper ut ifra hvilken virkning de har; Dempende, stimulerende og hallusinogene, men ikke alle stoffer passer inn i disse tre gruppene.

Eksempler på narkotika er: Cannabis og hasj, mdma, kokain, og medikamenter som valium og rohypnol.

Rusreformen

Mange har hørt om rusreformen. Rusreformen finnes i dag kun som et forslag til endringer i regeleverket. Det er store politiske diskusjoner om dette, og det er uklart hvordan det vil bli i fremtiden.

Narkotika er fortsatt ulovlig. Du kan lese mer om rusreformen på Regjeringen.no.

Har du spørsmål om narkotika, rus eller avhengighet?

Har du spørsmål eller lurer på noe om narkotika, rus eller avhengighet kan du finne noen å chatte med i oversikten vår over chattetjenester. Klikk på denne lenken og se under overskriften Rus og avhengighet.

Bilde av person som holder cannabis i håndflatene
ULOVLIG: Brudd på legemiddelloven er straffbart. Ungdom som tas for bruk av narkotika vil ofte bli ilagt en reaksjon fra politiet. (Foto:S. McCutcheon/Pexels)

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider