Er du mellom 13 og 20 år, og er opptatt av dine rettigheter? Vi ønsker å høre fra deg. Svar på spørsmålene i undersøkelsen om rettigheter fra Direktoratet for e-helse. Undersøkelsen er anonym og tar 4 - 5 min å besvare.

Kirkelig konfirmasjon

De fleste norske ungdommer som skal konfirmere seg velger kirkelig konfirmasjon. Kirkelig konfirmasjon er åpen for deg som tror, tviler eller bare vil vite mer.

Sist oppdatert: 21.04.2020 Av: Redaksjonen, ung.no

Konfirmant som får på seg den hvite kappa

Hvem kan velge kirkelig konfirmasjon?

De fleste som velger kirkelig konfirmasjon er 14 - 15 åringer som er døpt i Den norske kirke, og som vil ta del i kirkens konfirmasjonsopplegg.

Du kan være med i konfirmasjonsundervisningen uten å være døpt også, men for å delta på den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten må du bli døpt først. Årlig blir cirka 1000 konfirmanter døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Hvordan foregår konfirmanttiden?

  • Konfirmasjonstiden starter i niende klasse og går vanligvis over åtte måneder.
  • Opplegget for konfirmanttiden varierer noe fra menighet til menighet.
  • Det kan omfatte klasseundervisning, gruppesamlinger, leirer og gudstjenester.
  • Noen menigheter bruker ungdomsarbeid, friluftsgrupper, prosjektarbeid, musikk, sang og drama i sine undervisningsopplegg.
  • Konfirmasjonstidens omfang anslås til 60 timer.
  • Sjekk med din lokale menighet hvordan opplegget er der.

Hva handler konfirmanttiden om?

Konfirmasjon i Den norske kirke er en forbønnshandling, der man ber Gud styrke og velsigne konfirmanten. Konfirmasjon betyr å bekrefte, og det som bekreftes i en kirkelig konfirmasjon er dåpen. I dåpen knytter Gud seg til dåpsbarnet og lover å være med den døpte alle dager. Disse løftene gjentas i konfirmasjonen.

I konfirmasjonstiden i kirken brukes det mye tid på å snakke om de store spørsmålene, og forstå hvordan kristen tro kan hjelpe i livet.

I de fleste menigheter vil konfirmanten kunne delta på leir, være med i samtale- og interessegrupper, solidaritetsaksjon, musikk dans og drama.

Seremonien

Konfirmanttiden avsluttes med en konfirmasjonsgudstjeneste. Dette er en dag fylt med høytid. Alle konfirmantene kneler ved alterringen der presten eller undervisningsansvarlig ber for den enkelte, ved å legge hånden på konfirmantens hode og be en bønn.

Hvordan melder jeg meg på?

  • Påmelding skjer hos den menigheten du tilhører. Tidspunktet varierer fra sted til sted, men de fleste får en invitasjon om våren.
  • De som ønsker kirkelig konfirmasjon skal melde seg til konfirmantinnskrivning normalt det året du fyller 14 år.
  • Alle som er døpt i Den norske kirke skal få tilbud om å bli konfirmant.
  • Det finnes et eget tilbud til unge som bor i utlandet ved å knytte seg til en av sjømannskirkene. Det er også mulig å være "nettkonfirmant".
Konfirmant som får på seg den hvite kappa

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider