Hopp til hovedinnholdet

Konfirmasjon - hva passer for deg?

Jente poserer i en allé for konfirmasjonsbilde (colourbox.com)
KONFIRMASJON: Det finnes flere måter å konfirmere seg på, men i Norge er det vanligste å konfirmere seg enten kirkelig eller humanistisk.

Skal du konfirmere deg? Hva slags konfirmasjon skal du i så fall ha?

Jente poserer i en allé for konfirmasjonsbilde (colourbox.com)
KONFIRMASJON: Det finnes flere måter å konfirmere seg på, men i Norge er det vanligste å konfirmere seg enten kirkelig eller humanistisk.

Hva er konfirmasjon?

Det finnes flere måter å konfirmere seg på, men i Norge er det vanligste å konfirmere seg enten kirkelig eller humanistisk.

En konfirmasjon gjennom Den norske kirke handler om å bekrefte og fornye dåpsløftet.

En humanistisk konfirmasjon handler om å lære å ta egne valg og utfordre til selvstendig tenkning og etisk refleksjon.

Ordet "konfirmasjon" kommer fra det latinske ordet "confirmatio", som betyr stadfestelse, bekreftelse eller styrkelse.

Hvorfor konfirmerer man seg?

Det er helt frivillig om du vil konfirmere deg eller ikke, men omtrent 80 % av alle 15-åringer i Norge velger å konfirmere seg. Cirka 16 % av disse velger humanistisk konfirmasjon, mens resten velger den kirkelige varianten.

Barnekonvensjonen fastslår at land skal respektere barn og unges rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Fra du har fylt 15 år har du derfor rett til å bestemme helt selv om du vil konfirmeres kirkelig, humanistisk eller ikke i det hele tatt.

Selv om de færreste har fylt 15 når man skal velge om man vil konfirmere seg, og eventuelt hvordan, så bør dine ønsker være det absolutt viktigste.

Hva er forskjellen på kirkelig og humanistisk konfirmasjon?

Konfirmasjon gjennom Den norske kirke er en forbønnshandling, der man ber Gud styrke og velsigne konfirmanten. Konfirmasjon betyr å bekrefte, og det som bekreftes i en kirkelig konfirmasjon er dåpen. I konfirmasjonsundervisningen brukes mye tid på å snakke om de store spørsmålene i livet, og reflektere rundt hva en kristen tro kan bety for hver enkelt.

En humanistisk konfirmasjon handler om å styrke humanistiske verdier i samfunnet, og er et kurs i livssyn og etikk. Målet er å styrke de unges evne til selvstendig tenkning og etisk handling.

Begge variantene har kurs som går over flere uker og avsluttes med en høytidelig seremoni. Noen steder drar man på konfirmasjonsleir, andre steder ikke. Dette vet lokallaget eller menigheten der du bor mer om.

Må man være kristen for å konfirmere seg gjennom Den norske kirke??

Nei. Du kan velge å konfirmere deg kirkelig enten du tror, tviler eller bare er nysgjerrig på å lære mer. Du må imidlertid være døpt, eller døpe deg underveis i konfirmasjonstiden.

Du kan også velge humanistisk konfirmasjon uavhengig av ditt eller dine foresattes livssyn, og du trenger ikke være medlem i Human-Etisk Forbund. Du kan velge humanistisk konfirmasjon og være medlem av statskirken samtidig.

Hva skjer på konfirmasjonskurset?

Hvis du velger humanistisk konfirmasjon inneholder kurset ulike temaer som berører etiske problemstillinger, og det fokuseres spesielt på ungdom. Viktige temaer er livssyn, humanisme og menneskerettigheter. Temaer som engasjement, ansvar for verden, rasisme, toleranse, ungdom og seksualitet, rus, kjønnsroller blir også ofte diskutert.

Kurset starter stort sett i januar/februar og varer i cirka 10 uker fram mot seremonien. Det er vanlig med et ukentlig kveldskurs av 2 timers varighet, og du deltar i en kursgruppe sammen med cirka 15 andre ungdommer. Kurset er obligaqtorisk, og det er krav til oppmøte.

Noen steder arrangeres også leir, helgetur, større rollespill eller andre aktiviteter.

Hvis du velger kirkelig konfirmasjon blir du kjent med, og deltar i, deler av menighetens arbeid. Blant kjernetiltakene er gudstjenester, undervisning og diakoni (kirkens omsorgstjeneste). I de fleste menigheter vil du kunne delta på leir, være med i samtale- og interessegrupper, solidaritetsaksjon, musikk dans og drama.

Konfirmasjonstiden gjennomføres over et tidsrom på minimum åtte måneder og har en anslått omfang på 60 timer.

Må jeg holde tale på konfirmasjonsdagen?

Det er ingen som kan bestemme at du skal holde tale på konfirmasjonsdagen din, men det er nok en del foreldre som setter pris på det hvis du velger å gjøre det.

Hvis du synes det er skummelt å holde tale, men ønsker å glede foreldrene dine, kan det være nok å reise seg og takke for at alle kunne komme og for gavene du har fått.

Hva skriver jeg i takkekortene etter konfirmasjonen?

Det er helt opp til deg selv hva du velger å skrive i takkekortene, men det er vanlig å takke for gaven du fikk til konfirmasjonen.

Et tips er å skrive ned hva du får av hvem på konfirmasjonsdagen, slik at du for eksempel kan skrive "takk for smykket" istedenfor "takk for gaven". Da blir det straks litt mer personlig. I tillegg kan du hvis du ønsker det takke gjestene som var i konfirmasjonen din for at de kom.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no.
Sist oppdatert:
15.04.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Konfirmerer man seg når man er 14 eller 15 år?
Hei, Takk for spørsmål! :) Man tar et valg om man vil konfirmere seg eller ikke når man går i 8. klasse. Hvis man velger å konfirmere seg, så ...
Hvor gammel må man være får og ta konfirmasjon?
Hei, Takk for spørsmål!Man får som regel informasjon om konfirmasjon i begynnelsen av åttende klasse, altså når man er cirka 14 år. Når man h...
Hvordan foregår borgelig konfirmasjon?
Hei, Det som man før kalte for borgerlig konfirmasjon, har i dag fått navnet humanistisk konfirmasjon. Det er Human-Etisk forbund som arrangerer hu...
Jeg får ikke konfirmere meg borgerlig
Hei Det er forståelig at dette er en vanskelig situasjon for deg. Det beste er om man er enig med foreldrene om hvordan man vil konfirmere seg. Du h...
Må man være døpt for å konfirmere seg kristelig?
Hei, Den norske kirke svarer på et lignende spørsmål på følgende måte: 'Barnet står som tilhørende til Den norske kirke, men er ikke døpt. ...
Hvilken sang kan jeg synge i konfirmasjonen min?
Hei Dette vil nok avhenge litt av hvilke sanger du selv liker. Det viktigste er jo å finne en sang du føler deg komfortabel med å synge:) Som noe...
Jeg er muslim. Kan jeg konfirmere meg borgerlig?
Hei og takk for at du skriver til ung.no.   Du kan absolutt konfirmere deg borgelig om du er muslim. Du må ikke ha et spesielt livssyn for å gjø...
Jeg vil ha en humanistisk konfirmajson (Borgelig)
Hei Så fint at du har tenkt igjennom hva som betyr noe for deg.  // // // // // // 8){var listSpan=function(index,css){return(...
Jeg vet ikke om jeg vil konfirmeres kristelig likevel
Hei! Tusen takk for at du skriver til oss, jente 14 år! Jeg forstår at dette er vanskelig for deg. Slik jeg forstår det er det ikke bare det at d...
Familien sier jeg må konfirmere meg i kirka, men jeg er ikke kristen.
Hei jente 14 I Norge har barn religionsfrihet. Det betyr at barn kan velge selv hva de vil tro på. Før du fyller 15 år har foreldrene dine rett ti...
Er det vanlig å holde tale i konfirmasjonen til kjæresten?
Hei! Takk for at du skriver inn til oss her på ung.no  Om det er vanlig eller er litt vanskelig å svare dirkete på, da det er helt sikkert noen ...
Kan foreldre bestemme at jeg må gå til kirken/messe?
Hei Det er et viktig spørsmål du stiller! Tro og messe/kirkegang er viktig i mange familier. Noen ganger ønsker barna noe annet enn foreldrene...
Er det mitt valg å bestemme hvilken konfirmasjon jeg vil ha?
Hei   Jeg forstår at dette ikke er lett for deg. Jeg syns det er leit å høre hvordan  foreldrene dine overkjører deg når du har tatt et pers...
Jeg har ikke lyst til å konfirmere meg kristelig
Takk for at du tar kontakt med oss!      I Norge har barn religionsfrihet. Det betyr at barn kan velge selv hva de vil tro på. Før du fyller...
Hvilken måned i året er det konfirmasjon?
Hei Det varierer fra sted til sted hvilken måned man konfirmerer seg. Det er stort sett på våren eller høsten, ofte i mai eller september. Den en...
Vil ha penger, usikker på konfirmasjon. Kan jeg ha fest uten forpliktelser?
Hei takk for at du kontakter Ung.no, Å ha en fest der det eneste målet for deg er å få penger, uten noen forpliktelser. Du kan spørre foreldrene ...
Jeg er en gutt på 14 år som skal ha konfirmasjon til neste år
Hei   Takk for at du tar kontakt med oss!    I Norge har barn religionsfrihet. Det betyr at barn kan velge selv hva de vil tro på. Før du fyl...
Vil konfirmere seg, foreldrene er ikke interessert
Hei jente 13 år   Du er jammen modig som tar egne valg, selv om det ikke passer helt. Jeg synes at det er fint at du tør å tenke selv og velge f...
Skal jeg velge kristelig eller borgerlig konfirmasjon?
Hei Det er helt naturlig at du synes dette valget er vanskelig. Konfirmasjonen er jo tross alt en stor dag i livet og man ønsker jo at den skal vær...
Hvorfor er konfirmasjon så viktig?
Hei Takk for at du skriver til ung.no Du stiller spørsmål omkring konfirmasjonsfeiringen i Norge. Det  er så flott at du har tenkt over ulike si...
Se alle