Humanistisk konfirmasjon

Humanistisk konfirmasjon har blitt en vanlig måte å konfirmere seg på i Norge. Det er et tilbud til ungdom som ønsker et kurs i livssyn og etikk, og både kurs og seremoni gjennomføres på et humanistisk grunnlag.

Humanistisk konfirmasjon (Unsplash)
Du trenger ikke være medlem av Human-Etisk Forbund for å delta på Humanistisk konfirmasjon.

Før i tiden ble denne typen konfirmasjon kalt for borgerlig konfirmasjon. I dag heter det humanistisk konfirmasjon, men undervisningen og seremonien er den samme.

Hvem arrangerer humanistisk konfirmasjon?

Humanistisk konfirmasjon blir arrangert av Human-Etisk Forbund. Det er en organisasjon som arbeider for likestilling mellom livssynene, og for humanistiske verdier og humanetikk.

Humanistisk konfirmasjon bygger på et humanistisk livssyn. Ifølge dette livssynet er ikke mennesket underlagt noen gud. Hvert menneske blir ansett som et selvstendig individ, som ut ifra sin fornuft, refleksjon og vurdering har frihet til å gjøre som de vil.

Hvem kan velge Humanistisk konfirmasjon?

  • Humanistisk konfirmasjon er et tilbud til alle ungdommer over hele landet som ønsker å markere at de befinner seg i overgangsfasen fra barn til voksen.
  • Du trenger ikke være medlem av Human-Etisk Forbund eller utmeldt av statskirken for å delta.
  • Du kan også delta hvis du er kristen og tilhører en annen religion.
  • Bor du i utlandet kan du følge et brevkursopplegg.

Hva lærer jeg på kurset?

Humanistisk konfirmasjon består av et kurs og en avsluttende seremoni. I de fleste fylkene begynner kursene i januar/februar og varer frem mot seremonien i april /mai.

  • Kurset er obligatorisk og med krav til oppmøte.
  • Antall kurskvelder varierer fra 6-15, men de fleste strekker seg over 7-10 kvelder, med 2 timer hver kveld.
  • Kursets hensikt er at ungdommene skal få anledning til å diskutere forholdet mellom mennesker, og vårt ansvar for oss selv og våre medmennesker.
  • Alle kurs tar opp temaene humanisme og livssyn, menneskerettigheter og kritisk tenking. I tillegg diskuterer man gjerne etikk og moral, mot og engasjement, empati og identitet. Som konfirmant er du med på å påvirke innholdet i kurset.

Seremonien

Den humanistiske konfirmasjonstiden avsluttes i slutten av april eller begynnelsen av mai med en seremoni for alle konfirmantene med familie. Dette er en høytidelig seremoni i et pyntet festlokale der hver enkelt konfirmant få overlevert et kursbevis.

Typiske festlokaler en humanistisk konfirmasjon foregår i er rådhus, kulturhus, kulturhus, samfunnshus eller en festsal.

Informasjon og påmelding

Påmeldingen til konfirmasjonen åpner i begynnelsen av mai og er åpen til 1. oktober. Noen kurs blir raskt fulle, spesielt i de store byene. Du finner informasjon om ledige kursplasser på nettsidene tilHuman-Etisk Forbund.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 30.06.2021

Offentlig og kvalitetssikret
Humanistisk konfirmasjon (Unsplash)
Du trenger ikke være medlem av Human-Etisk Forbund for å delta på Humanistisk konfirmasjon.
Fikk du svar på det du lurte på?
Aktuelt

Å be om unnskyldning

Hvordan kan man få sagt unnskyld på best mulig måte? Her får du tips.


Av Tiril, ungdomsjournalist i ung.no

Unnskyld på mobil (ung.no)

Angrer du etter ”one-night stand” og tilfeldig sex?

Har du opplevd å ha sex med noen uten at det ble noe mer? Du er ikke alene. Tilfeldig sex, eller "one-night stand", er relativt vanlig.

Jenter sitter i senga og angrer (colourbox.com)

Slik takler du stress

Det er tungt for kroppen å være stressa over lang tid. Derfor er det lurt å lære seg teknikker for å mestre det.

Jente sitter ved pulten og er sliten (www.colourbox.com)