Humanistisk konfirmasjon

Humanistisk konfirmasjon har blitt en vanlig måte å konfirmere seg på i Norge. Det er et tilbud til ungdom som ønsker seg et konfirmasjonskurs og en seremoni på et humanistisk grunnlag.

Sist oppdatert: 30.06.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

To gutter som feirer humanistisk konfirmasjon
Du trenger ikke være medlem av Human-Etisk Forbund for å delta på Humanistisk konfirmasjon.

Før i tiden ble denne typen kalt for borgerlig konfirmasjon. I dag heter det Humanistisk konfirmasjon, men kurset og seremonien er den samme.

Hvem arrangerer humanistisk konfirmasjon?

Humanistisk konfirmasjon blir arrangert av Human-Etisk Forbund. Det er en organisasjon som arbeider for likestilling mellom livssynene, og for humanistiske verdier og humanetikk.

Humanistisk konfirmasjon bygger på et humanistisk livssyn. Ifølge dette livssynet er ikke mennesket underlagt noen gud. Hvert menneske blir ansett som et selvstendig individ, som ut ifra sin fornuft, refleksjon og vurdering har frihet til å gjøre som de vil.

Hvem kan velge Humanistisk konfirmasjon?

  • Humanistisk konfirmasjon er et tilbud til alle ungdommer over hele landet som ønsker å markere at de befinner seg i overgangsfasen fra barn til voksen.
  • Du trenger ikke være medlem av Human-Etisk Forbund eller utmeldt av statskirken for å delta.
  • Du kan også delta hvis du er kristen og tilhører en annen religion.
  • Bor du i utlandet kan du følge et brevkursopplegg.

Hva lærer jeg på kurset?

Humanistisk konfirmasjon består av et kurs og en avsluttende seremoni. I de fleste fylkene begynner kursene i januar/februar og varer frem mot seremonien i april /mai.

  • De fleste kursene varer om lag 20 timer til sammen, vanligvis fordelt over 8-10 kvelder. Flere steder finnes det også intensive kurs i skolens ferier.
  • Målsettingen for kurset er styrke konfirmantenes evne til selvstendig tekning og etisk handling.
  • Alle kurs tar opp temaene livssyn og humanisme, menneskerettigheter, kritisk tenkning, identitet og etikk. Som konfirmant er du med på å påvirke innholdet i kurset.
  • Klikk her for å lese om hva du lærer på kurset.

Seremonien

Den humanistiske konfirmasjonstiden avsluttes med en høytidelig og verdig seremoni for alle konfirmantene med familie og venner. De fleste seremoniene arrangeres i løpet av mai. Under seremonien får hver enkelt konfirmant overrakt et kursbevis.

Typiske seremonilokaler for en Humanistiskkonfirmasjon er rådhus, kulturhus, samfunnshus eller en festsal.

Informasjon og påmelding

Påmeldingen til konfirmasjon åpner 7. juni, 2022 og du er garantert plass hvis du melder deg på innen 1. oktober. Noen kurs blir raskt fulle, spesielt i de store byene.

Du finner informasjon om ledige kursplasser på nettsidene til Human-Etisk Forbund.

To gutter som feirer humanistisk konfirmasjon
Du trenger ikke være medlem av Human-Etisk Forbund for å delta på Humanistisk konfirmasjon.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider