Er du mellom 15 og 18 år og har brutt loven?

Hvis du er over den kriminelle lavalderen, men fremdeles ikke myndig - hva slags straff kan du få da?

Gutter i hettejakke står ute (Foto: Jeremy Thomas på Unsplash.com)
IKKE STRAFFES: Etter straffeprosessloven § 174 annet ledd, jf. § 184 annet ledd, bør personer under 18 år ikke pågripes eller fengsles hvis det ikke er særlig påkrevd.

Alle de vanlige reglene i straffeloven kan brukes på lovbrytere over 15 år. Men det finnes noen spesielle regler for de mellom 15 til 18 år.

Bør ikke settes i fengsel

I følge loven bør ikke unge under 18 år pågripes eller fengsles hvis det ikke er spesielle grunner til det. Politiet og retten vil uansett vurdere andre former for reaksjoner (straff), slik som meldeplikt, et opphold på en barnevernsinstitusjon eller liknende.

Men politiet har lov til å ta inn en ungdom til politistasjonen, lensmannskontoret eller til andre lokaler som benyttes av politiet på visse vilkår. Der kan de holde den som er pågrepet i inntil 4 timer. Det er det politiloven som sier.

Melding til barneverntjenesten ved alvorlige lovbrudd

Når et barn under 18 år etterforskes av politiet og saken er alvorlig, skal politiet si ifra til barneverntjenesten med én gang. Det er de pliktet til å gjøre i følge straffeprosessloven.

Barneverntjenesten får da informasjon om politiet ønsker å gjennomføre et avhør eller ikke. Barneverntjenesten får også lov til å uttale seg før politiet bestemmer seg for å tiltale ungdommen eller ikke for lovbruddet han eller hun har gjort.

Hvis barneverntjenesten ønsker å gjøre noen tiltak, vil det komme i tillegg til en eventuell straff eller reaksjon ungdommen får.

Hvis de kan bevise at du er skyldig

Når påtalemyndigheten mener at de kan bevise at du er skyldig, kan de velge mellom tre alternative løsninger:

Samfunnstjeneste

Hvis man ikke ønsker å dømme lovbryteren til ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging, kan retten bestemme at straffen skal gjøres opp med samfunnstjeneste). Personer under 18 år kan dømmes til samfunnstjeneste i alt fra 30 til 420 timer.

Samfunnstjeneste har vist seg å passe bra for unge lovbrytere som trenger en umiddelbar og merkbar reaksjon med tydelige konsekvenser.

Frihetsberøvelse av ungdom

Barn under den kriminelle lavalder (15 år) kan ikke fengsles eller varetektsfengsles. Unge over 15 år kan derimot både varetektsfengsles og dømmes til fengselsstraff, men da krever loven at det skal være spesielle grunner til det. Det er få unge under 18 år som blir dømt til fengsel i Norge.

Hvordan er fengselsstraff for ungdom?

I straffegjennomføringsloven står det at når et barn under 18 år settes i fengsel, skal man tilpasse oppholdet. Fagpersoner skal sørge for å ta vare på behovene til den som er dømt under straffetiden. I tillegg skal de hjelpe til i tiden etter fengselsoppholdet.

Fengslene skal også legge forholdene til rette for at skadene ved å sone i fengsel blir minst mulig. Barn som settes i fengsel skal settes i en ungdomsenhet. Der skal det være ansatte med miljøterapeutisk, barnefaglig eller annen sosialfaglig bakgrunn som skal gjøre soningen best mulig.

Prøveløslatelse

For å få prøveløslatelse fra fengselsstraff, må ofte unge lovbrytere ha oppfølgning fra Kriminalomsorgen. De skal sørge for at tryggheten til de andre rundt er sikret, samtidig som de skal passe på at den som er prøveløslatt ikke havner i trøbbel igjen.

Det kan også være andre krav, for eksempel bestemmelser om bolig, behandling, oppholdssted, opplæring og om ikke å være sammen med bestemte personer.

Fakta

Det er få unge som soner i norske fengsler. Ofte velges andre løsninger en ubetinget fengselsstraff for de yngste lovbryterne.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no i samarbeid med jurist

Sist oppdatert: 24.06.2021

Offentleg og kvalitetssikra
Gutter i hettejakke står ute (Foto: Jeremy Thomas på Unsplash.com)
IKKE STRAFFES: Etter straffeprosessloven § 174 annet ledd, jf. § 184 annet ledd, bør personer under 18 år ikke pågripes eller fengsles hvis det ikke er særlig påkrevd.

Fakta

Det er få unge som soner i norske fengsler. Ofte velges andre løsninger en ubetinget fengselsstraff for de yngste lovbryterne.

Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Den kriminelle lavalder

Den kriminelle lavalder i Norge er 15 år. Det betyr at personer under 15 år ikke kan straffes av politiet og domstolene.

Ungdom med håndjern (colourbox.com)

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff

Hvis du er mellom 15 og 18 år og har gjort noe kriminelt, kan du dømmes til ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff. Da slipper du fengsel.

Jente sitter ved en elv med ryggen til.
Aktuelt

Å nei, ikke mensen nå!

Skal du ha mensen akkurat den uka du skal på badeferie? Her er noen tips hvis det passer dårlig med mensen akkurat nå.

Skal sette inn tampong på badet (ung.no)

Hva skjer hvis du ikke består alle fag?

Har du strøket på eksamen eller ikke fått godkjent et fag på VGS? Her kan du lese om konsekvensene av det – og hvordan du kan komme deg videre.

Norges grunnlovsdag - 17. mai

17. mai feirer vi Grunnloven og at Norge er et demokrati hvor alle borgerne har de samme rettighetene.

17. mai-tog (foto: colourbox.com)