Hva kommer på rullebladet (politiattesten)?

Det er ikke meningen at et lite feilskjær skal følge deg livet ut, og derfor finnes det strenge regler for hvilke opplysninger politiet kan gi om deg til andre.

Sist oppdatert: 24.05.2020 Av: Redaksjonen, ung.no

Ung jente som tagger på en stein nede ved vannet
KONSEKVENSER: Hva som kommer på rullebladet kommer blant annet an på type forbrytelse, hvor gammel du var da det skjedde og hvor lenge det er siden det er. Foto: Unsplash

Hva er et rulleblad/en politiattest?

Ditt kriminelle rulleblad inneholder alle straffereaksjoner (alle kriminelle handlinger du har blitt straffet for) i politiets reaksjonsregister.

Ingenting slettes etter hvert, men opplysningene er taushetsbelagt og det er straffbart å gi noen informasjon fra registeret.

Det er likevel noen som kan be om å få se rullebladet ditt/politiattesten din, men det er strenge regler for hva de får se.

Hvem kan be om å få se politiattesten din?

Noen arbeidsgivere, skoler og Forsvaret kan be om å få se politiattesten din (rullebladet ditt), men da er det bestemt i loven hvilke opplysninger politiet kan gi dem – de får ikke nødvendigvis vite alt.

De aller fleste arbeidsgivere har ikke rett til å se politiattesten din.

Grunnen til at noen kan be om å få se politiattesten din, er fordi det er viktig for å sikre at jobben blir gjort best mulig. For eksempel skal ikke tidligere overgripere kunne jobbe i barnehage, eller vinningsforbrytere i politiet.

Det er du som får politiattesten fra politiet og som gir den videre til de som ber om den. En arbeidsgiver kan ikke be politiet om attesten din direkte fra politiet.

Noen arbeidsgivere ber om egenerklæring – men det kan de ikke kreve!

Det finnes eksempler hvor arbeidssøkere har blitt bedt om å gi en egenerklæring om at de har rent rulleblad, eller eventuelt si hva de har gjort dersom de ikke har rent rulleblad.

Dette et forsøk på å vike unna lover og forskrifter om hvilke arbeidsgivere som har krav på å få se politiattester. Du som arbeidssøker er ikke forpliktet til å gi en slik egenerklæring til noen.

Hvis en arbeidsgiver har krav på å se politiattesten din, får du en offisiell bekreftelse på hvorfor de trenger den, og politiet vet godt hvem som har lov til å se attesten din og ikke.

Hvordan får jeg en politiattest?

Hvis du ønsker politiattest, må du søke om det. Er du over 18 år er det enklest for deg å søke om attest på nett. Har du nettbank, kan du bruke samme pålogging for å sende søknad om politiattest.

Du søker om politiattest ved å fylle ut et skjema. Du får skjemaet på nærmeste politistasjon, eller du kan laste det ned fra politiet.no.

Du må oppgi grunnen til at du ønsker attesten, og politiet kan bare sende ut politiattest til formål med klar hjemmel i lov. Du må altså legge ved en bekreftelse fra f.eks. arbeidsgiver på behovet for politiattest.

Konsekvensene av en straff eller forbrytelse

Hvilke konsekvenser en straff eller forbrytelse får for deg i fremtiden er avhengig av flere ting, blant annet:

  • type forbrytelse
  • hvor alvorlig denne forbrytelsen blir ansett som
  • hvilken lov forbrytelsen straffes etter
  • hvor gammel du var da forbrytelsen skjedde
  • hvor lenge siden det skjedde
  • hva du ønsker å gjøre senere i livet/hvilken jobb du kan tenke deg

Konsekvenser for deg med noe på politiattesten

Selv om du har gjort noe kriminelt, og arbeidsgiver får vite om dette, så er det ikke nødvendigvis slik at du ikke kan få jobben. Det er ikke slik at du må ha helt rent rulleblad for å få jobben du ønsker.

Men noen lovbrudd gjør imidlertid at du aldri kan få enkelte typer jobber.

Eksempel:

Luftfartstilsynet har adgang til å innhente en uttømmende politiattest (se nedenfor). De vil derfor bli kjent med alle kriminelle forhold du har gjort. De har imidlertid bestemt at de vil se bort i fra et straffbart forhold hvis det har gått et visst antall år siden det skjedde (karantenetid).

Eksempel:

Dersom du har begått seksualforbrytelser, så er det helt utelukket at du får jobbe som helsepersonell for barn eller personer med utviklingshemming.

Hvilke opplysninger står det på politiattesten?

På en politiattest vil det vises om det er registrert lovstridige eller kriminelle forhold på en person. Mottaker av attesten skal få vite om det står noe i politiets reaksjonsregister, hva lovovertredelsen var (hvilken lov og paragraf) og straffereaksjonen.

Det er klare regler for hva som skal stå på politiattester, og hvor lenge opplysningene skal stå der. Reglene finner man i politiregisterloven kapittel 7. Politiregisterloven (lovdata.no)

Det finnes forskjellige typer politiattester:

Ung jente som tagger på en stein nede ved vannet
KONSEKVENSER: Hva som kommer på rullebladet kommer blant annet an på type forbrytelse, hvor gammel du var da det skjedde og hvor lenge det er siden det er. Foto: Unsplash

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?