Slik bruker du konfliktrådet

Har du havna i en konflikt eller gjort noe ulovlig? Konfliktrådet kan hjelpe deg med å finne en løsning - uten at det kommer på det ordinære rullebladet.

Sist oppdatert: 19.06.2023 Av: Redaksjonen, ung.no

Overvåkingskamera inne på et shoppingsenter
MEGLER: Tatt for å stjele i butikken? Da kan det hende at du kan møte butikken i et konfliktråd og unngå merknader på rullebladet

Du kan bruke konfliktrådet hvis du er i konflikt med noen, har gjort en straffbar handling eller har blitt utsatt for en. Det kan for eksempel være at du stjålet noe, begått hærverk, blitt mobbet eller har blitt utsatt for vold.

I konfliktrådet hjelper meglere dere med å løse konflikten ved å la begge parter være med på å finne en løsning og inngå en avtale. Du kan lese mer om konfliktrådet her.

Straffbare saker fra politiet som løses i konfliktrådet blir ikke registrert på den ordinære politiattesten (rullebladet).

KORT FORTALT

  • Konfliktrådet er gratis, frivillig og for alle aldersgrupper
  • Straffbare saker fra politiet som løses i konfliktrådet fører ikke til registrering på den ordinære politiattesten (rullebladet).
  • Du har innflytelse på hva avtalen skal inneholde.
  • Etter at avtalen er fullført, er saken ute av verden.

Det er frivillig å møte i konfliktrådet

For at en sak skal bli tatt opp i konfliktrådet, må begge parter si ja til å møtes der. Hvis du for eksempel er tatt for å stjele noe i en butikk, må både du og butikkeier si ja til å møtes.

Det er frivillig å møte i konfliktrådet, og du kan trekke deg både før og under møtet.

Hva skjer i møtene?

Hvis begge parter sier ja til å møtes, blir du kalt inn til en samtale med mekler der du alene (med støtteperson) vil få informasjon om hva konfliktrådet er og hva som skal skje videre.

I selve meklingsmøtet skal alle få si det de ønsker, men det skal gjøres på en ok måte.

I møtet snakker dere om det som har skjedd, hvordan situasjonen er i dag, og om dere kan komme frem til en avtale om hvordan det skal løses.

De fleste møtene varer fra 1- 3 timer og ledes av en eller to meklere.

Hvis du er under 18 år, har foreldrene dine eller en verge rett til å være til stede.

Hva slags avtaler blir inngått?

Det er du og den andre parten som bestemmer hva som skal stå i en eventuell avtale, og det er frivillig om dere vil inngå en avtale eller ikke.

Meklerne må godkjenne avtalen dere inngår.

Som regel er det tre ulike typer avtaler som kan inngås i megling: erstatningsavtale, forsoningsavtale og arbeidsavtale.

Avtalene kan ha forskjellig innhold fra sak til sak.

Overvåkingskamera inne på et shoppingsenter
MEGLER: Tatt for å stjele i butikken? Da kan det hende at du kan møte butikken i et konfliktråd og unngå merknader på rullebladet

KORT FORTALT

  • Konfliktrådet er gratis, frivillig og for alle aldersgrupper
  • Straffbare saker fra politiet som løses i konfliktrådet fører ikke til registrering på den ordinære politiattesten (rullebladet).
  • Du har innflytelse på hva avtalen skal inneholde.
  • Etter at avtalen er fullført, er saken ute av verden.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider