Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff

Hvis du er mellom 15 og 18 år og har gjort noe kriminelt, kan du dømmes til ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff.

Sist oppdatert: 05.04.2020 Av: redaksjonen i samarbeid med konfliktrådet

""
UNDER 18? Da kan du kanskje få til en løsning så du slipper fengsel eller annen tradisjonell straff. Foto: Priscilla du Preez/Unsplash

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff er laget for ungdom mellom 15 og 18 år som har gjort noe kriminelt.

Du kan dømmes til eller pålegges ungdomsoppfølging for mindre alvorlige lovbrudd, der det ikke er krav til fengsel.

Ungdomsstraffen er for mer alvorlige lovbrudd, og brukes i stedet for fengsel. Straffen er derfor lengre og tyngre.

Hvem kan få ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff?

For at du skal få en reaksjon som ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff, må du:

  • ha tilstått den straffbare handlingen
  • si ja til at du ønsker det
  • være motivert til å slutte med kriminalitet

Påtalemyndigheten kan avgjøre om du får ungdomsoppfølging. Hvis lovbruddet er så alvorlig at det ville gitt fengselsstraff, må saken til retten. Dommeren vil blant annet vurdere om du virkelig er innstilt på å følge opplegget som ungdomsstraffen krever, og om dette er den riktige straffen for deg.

I begge tilfeller vil saken, bli sendt til konfliktrådet etter den er avgjort.

Det er konfliktrådet som har ansvaret for at straffen gjennomføres slik den skal.

Alle de 22 konfliktrådene i Norge har ansatt ungdomskoordinatorer som jobber med ungdommene som er dømt til slik straff.

Hva må du gjøre?

Hvis ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff blir straffereaksjonen for det du har gjort, betyr det at du må gjennomføre et ungdomsstormøte.

Etter det må du inngå en avtale om å følge opp en ungdomsplan med ulike tiltak og gjennomføre dem i samarbeid med et oppfølgingsteam.

Oppfølgingsteamet hjelper deg

I ettertid blir du fulgt opp av oppfølgingsteamet som både skal hjelpe deg med å gjennomføre kravene i ungdomsplanen, men også kontrollere at du gjør det dere har avtalt. Du vil jevnlig ha kontakt med ungdomskoordinatoren hos konfliktrådet.

Ungdomsstraffen kan vare fra seks måneder til tre år, avhengig av hvor alvorlig lovbruddet er.

Hvis du ikke følge kravene

Om du ikke følger kravene, vil du innkalles til samtaler og så blir det en vurdering om du skal få en ny sjanse eller om saken skal sendes tilbake til påtalemyndigheten.

Da kan du risikere å måtte gjennomføre straffen på en annen måte – eller sone fengselsstraffen din.

Fakta

For at du skal kunne få en reaksjon som ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff, er det flere forhold som må oppfylles:

  • du må ha tilstått den straffbare handlingen og
  • du må si ja til at du ønsker det.
  • du må også være motivert for å slutte med kriminalitet""
UNDER 18? Da kan du kanskje få til en løsning så du slipper fengsel eller annen tradisjonell straff. Foto: Priscilla du Preez/Unsplash

Fakta

For at du skal kunne få en reaksjon som ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff, er det flere forhold som må oppfylles:

  • du må ha tilstått den straffbare handlingen og
  • du må si ja til at du ønsker det.
  • du må også være motivert for å slutte med kriminalitetSpørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider