Mopedlappen fra A til Å

Skal du ta førerkort for moped? Her er alt du trenger å vite om førerkort for klasse AM 146.

Sist oppdatert: 14.09.2022 Av: Redaksjonen, ung.no

Ung person øvelseskjører moped på en tom vei
16-ÅRSGRENSE: For å ta lappen på moped, må du ha fylt 16 år. (Foto: Colourbox)

Føreropplæringen for moped består av fire trinn som du må gjennom. Opplæringen legger stor vekt på at du skal ha riktig framdrift i opplæringen, slik du hele tiden er godt forberedt til det neste trinnet.

1. Trafikalt grunnkurs

Du må ta trafikalt grunnkurs før du kan sette deg på mopeden. Dette kurset består av 17 timer teori, som skal gjøre deg i stand til å ferdes i trafikken.

Kurset er det samme for alle kjøretøyklasser. Når du først har tatt det i forbindelse med mopedlappen, trenger du ikke ta det på nytt hvis du skal ta førerkort på personbil. Kurset inneholder bl.a. mørkedemo og førstehjelp. Les mer om trinn 1 på vegvesen.no

2. Grunnleggende opplæring

På dette trinnet skal du bli kjent med mopeden og mopedkjøring, og lære å mestre mopeden rent kjøreteknisk. Hvor mange timer du skal bruke på dette trinnet, er forskjellig fra elev til elev. Gjennom øvelseskjøring, privat eller hos trafikkskole, skal du på dette trinnet lære deg å:

  • gjøre deg og mopeden klar for kjøring
  • starte og stanse mopeden
  • gire og krypkjøre (kjøre sakte og holde balansen)
  • styre, akselerere og bremse
  • utføre en sikkerhetskontroll

Før du begynner på den praktiske opplæringen, må du ta tre timer teoretisk opplæring hos en trafikkskole. Det skal gi den en grunnleggende forståelse for hva kjøring med moped innebærer.

Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du er klar for å begynne på trinn 3. Les mer om trinn 2 på vegvesen.no

3. Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre mer eller mindre selvstendig i variert trafikk. Hvor mange timer du skal bruke på dette trinnet, er avhengig av hvor mye tid du trenger for å få kontroll. Du skal nå mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i variert trafikkmiljø, og i god samhandling med de andre som er i trafikken.

Mot slutten av opplæringen i dette trinnet skal du gjennomføre et obligatorisk sikkerhetskurs på fire timer. Her skal du lære hvordan du skal kjøre og forholde deg til andre trafikanter slik at vi unngår ulykker.

Du og læreren din skal også mot slutten av dette trinnet sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4. Denne trinnvurderingen er også obligatorisk. Les mer om trinn 3 på vegvesen.no

4. Avsluttende opplæring

Nå nærmer du deg slutten av opplæringen. Da er det lurt å søke om førerkort. Det må du har gjort før du kan ta teoriprøven. På vegvesen.no kan du søke om førerkort.

På dette trinnet skal du blir så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Hvor mange timer du skal bruke på trinn 4, må tilpasses det behovet du har. Derfor er det viktig at øvelseskjører mye for å nå målet for trinnet, enten privat eller hos en trafikkskole.

Du må også gjennomføre et fire timers obligatorisk sikkerhetskurs på vei. Her skal du skal blant annet øve på å:

  • kjøre i tettbygd strøk og på landevei
  • velge kjøreruter som er sikre og til minst mulig ulempe for andre
  • reflektere rundt dine egne erfaringer og sikker transport med moped

Les mer om trinn 4 på vegvesen.no

Teoriprøven

Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. Dersom du ikke har gjort det allerede, må du søke om førerkort før du kan ta teoriprøven. Når søknaden om førerkort er registrert, kan du bestille time til å ta teoriprøven på en trafikkstasjon.

Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven. I eksamenslokalet besvarer du oppgavene på en pc, og du vil få resultatet med en gang du har levert.

Teoriprøve er avsluttende prøve i klasse AM 146, så all obligatorisk opplæring må være gjennomført, og registrert før du tar teoriprøven. Du må ha fylt 16 år. I tillegg må vandelen din og eventuelt helsesteget være godkjent. Du kan sjekke dette på Din side.

Ung person øvelseskjører moped på en tom vei
16-ÅRSGRENSE: For å ta lappen på moped, må du ha fylt 16 år. (Foto: Colourbox)

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider