Føreropplæringen for moped består av fire trinn du må gjennom. Opplæringen legger stor vekt på at du som elev skal ha riktig framdrift i opplæringen, slik du får et best mulig utbytte av undervisningen på det neste trinnet.

1. Trafikalt grunnkurs

Du må ta trafikalt grunnkurs før du kan begynne med praktisk øvelseskjøring. Dette kurset består av 17 timer teori, som skal gjøre deg i stand til å ferdes i trafikken. Kurset er det samme for alle kjøretøyklasser, så når du først har tatt det i forbindelse med mopedlappen trenger du ikke ta det på nytt når du skal ta førerkort på personbil. Kurste inneholder bl.a. mørkedemo og førstehjelp.

Les mer om trinn 1 på vegvesen.no

 

FAKTA

Slik får du mopedlappen (AM146):

 • Trinn 1: Trafikalt grunnkurs.
 • Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse: Eleven skal ha minst 4 timers obligatorisk opplæring på avsperret område.
 • Trinn 3: Trafikal opplæring: Eleven skal ha minst 6 timers obligatorisk opplæring på veg.
 • Trinn 4: Avsluttende opplæring: Eleven skal ha minst 4 timers obligatoriske timer undervisning, hvorav 3 timer er kjøring på veg. En time settes av til planlegging av en kjøretur og samtale etter praktisk trening.

 

2. Grunnleggende opplæring

På dette trinnet skal du tilegne deg kunnskap om mopeden og mopedkjøring, og lære å mestre mopeden rent kjøreteknisk. Hvor mange timer du skal bruke på dette trinnet, må tilpasses det behovet du har. Gjennom øvelseskjøring, privat eller hos trafikkskole, skal du på dette trinnet lære:

 • Gjøre deg og mopeden klar for kjøring
 • Igangsetting og stans
 • Giring og krypekjøring
 • Å styre, akselerere og bremse
 • Sikkerhetskontroll

Før du begynner på den praktiske opplæringen, må du ta 3 timer teoretisk opplæring hos en trafikkskole. Her får du en grunnleggende forståelse for hva kjøring med moped innebærer.

Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Les mer om trinn 2 på vegvesen.no

 

3. Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk. Hvor mange timer du skal bruke på dette trinnet, må tilpasses det behovet du har. Det er viktig å nå målet for trinnet. Du skal nå mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i variert trafikkmiljø, og i god samhandling med andre trafikanter.

Mot slutten av opplæringen i dette trinnet skal du gjennomføre 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs i trafikk. Her skal du lære hvordan du skal kjøre og samhandle med andre trafikanter slik at ulykker unngås.

Du og læreren din skal også mot slutten av dette trinnet sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4. Denne trinnvurderingen er også obligatorisk.

Les mer om trinn 3 på vegvesen.no

 

 

4. Avsluttende opplæring

Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må være gjort før du kan ta teoriprøven. Her kan du søke om førerkort.

På dette trinnet skal du blir så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Hvor mange timer du skal bruke må tilpasses det behovet du har, men det er viktig at du øvelseskjører mye for å nå målet for trinnet (privat eller hos trafikkskole).

Obligatorisk sikkerhetskurs på vei

Du må gjennomføre 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på veg. Her skal du skal blant annet øve på å:

 • kjøre i tettbygd strøk og på landeveg
 • velge kjøreruter som er sikre og til minst mulig ulempe for andre
 • reflektere rundt dine egne erfaringer og sikker transport med moped

Les mer om trinn 4 på vegvesen.no

 

Teoriprøven

Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. Du trenger ikke bestille time på forhånd. Dersom du ikke har gjort det allerede, må du søke om førerkort før du kan ta teoriprøven. Når søknaden om førerkort er registrert, kan du ta teoriprøven. Du kan også fylle ut søknaden på papir, og sende den til oss.

Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven. Noen trafikkstasjoner kan ha begrensede åpningstider for teoriprøver. I eksamenslokalet besvarer du oppgavene på en pc, og du vil få resultatet med en gang du har levert.

Teoriprøve er avsluttende prøve i klasse AM 146, så all obligatorisk opplæring må være gjennomført og registrert før teoriprøven. Du kan sjekke dette på Din side.

 

 

Gjennomføring av opplæringen

 • Elevene kan bruke egen tohjulsmoped under opplæringen, men mopeden må tilfredsstille kjøretøytekniske krav.

 • Maks tre elever per lærer under opplæring på veg.

 • I privat øving kan det bare være en elev per ledsager.

 • Lærer og ledsager må bruke MC under opplæring på veg.

 • Både elev, ledsager og lærer må være iført refleksvest under opplæringen.

 • Kommunikasjonsutstyr skal brukes både ved opplæringsinstitusjon og ved privat øving.

 

Visste du at...

 • Dersom du blir tatt mens du kjører moped ulovlig, for eksempel før du er 16 år eller uten mopedførerbevis, kan du få fra 6 måneders utsettelse på mopedførerbeviset etter du er fylt 16 år.

 • Det er ikke tillatt å trimme mopeden.

 • Du har ikke lov til å ha passasjer på moped.

Husk å ha på hjelm som er godkjent for moped!

Du kan øve på skilter mens du venter. Se Statens vegvesens hjemmesider.