Skal du ta lappen på moped trenger du ikke oppkjøring. Du må derimot ta en avsluttende teoriprøve, og svare riktig på 25 av 30 spørsmål for å få godkjent. Selve prøven tar du på PC-skjerm på trafikkstasjonene etter at du har fylt 16 år. På grunn av koronasituasjonen, må du bestille time på trafikkstasjonen din før å ta teoriprøven.

25 av 30 riktige

På teoriprøven er det mange spørsmål med flere alternative svar, og du må svare riktig på 25 av 30 oppgaver for å bestå prøven. I førerkortklassene AM 146 (tohjuls moped) og AM 147 (tre- og firehjuls moped) har du 60 minutter på å ta prøven.

Det er viktig at du forbereder deg godt til teoriprøven. Mange "tar en sjanse" og prøver uten å ha forberedt seg godt nok. Mange av disse består ikke testen, og må ta den på nytt.

Meld deg på frivillige teorikurs

Trafikkskolene tilbyr frivillige teorikurs der de underviser i de temaene du kan få spørsmål om på den teoretiske prøven. Du kan også skaffe deg kunnskapen på egenhånd ved å kjøpe deg læremateriell gjennom trafikkskolen, i en bokhandel eller på internett. Det viser seg ofte at å bare løse oppgaver på nettet ikke holder som forberedelse.

statensvegvesen.no finner du en oversikt over de ulike temaene du kan få spørsmål om på teoriprøven.

Ikke det samme som trafikalt grunnkurs

De frivillige teorikursene må ikke forveksles med trafikalt grunnkurs eller andre teorideler i den obligatoriske opplæringen.

De frivillige teorikursene inneholder stort sett undervisning i faktastoff, mens den obligatoriske opplæringen er knyttet til den praktiske opplæringen eller temaer som er viktige for forståelse av og refleksjon rundt trafikksikkerhetsmessige emner.

Les mer om teoriprøven hos Statens vegvesen.