Øvelseskjøring på moped

Du kan øvelseskjøre på moped fra du er 15 år gammel, men det er en del krav og regler du må følge. Se hvilke her.

Sist oppdatert: 02.08.2022 Av: Redaksjonen, ung.no

Person kjører moped i trafikken og smiler
HUSK: Når du øver på moped/scooter må du blant annet kunne vise at du har fullført trafikalt grunnkurs. (Foto: Colourbox)

For å kunne øvelseskjøre på moped, må du ha fullført trafikalt grunnkurs og ha med bevis på dette.

Beviset kan du også finne fram og vise på mobilen din på vegvesen.no/dinside dersom du blir stoppet.

I tillegg gjelder følgende krav:

  • Du må ha med deg noen som er over 25 år, og han/hun må ha hatt førerrett i den klassen du skal øvelseskjøre i sammenhengende de siste fem årene.
  • Han/hun er ansvarlig for deg under kjøringen.
  • Den som er med deg, må selv kjøre motorsykkel. Det er ikke lov å til å kjøre etter i bil eller på moped.
  • Du og den som er med deg må ha refleksvester som bakover viser bokstaven «L» under øvelseskjøringen.
  • Mopeden er registrert for én person.
  • Du og den som er med deg må kunne kommunisere (snakke sammen) når dere kjører, gjennom godkjent kommunikasjonsutstyr. Slikt utstyr har skolene som driver med opplæring på moped. Kanskje du kan låne eller leie der?
  • Øvelseskjøringen bør foregå på tørr veibane.
  • Husk at det er påbudt med hjelm!

Hvor fort kan du kjøre på moped?

I Norge er maksimal hastighet for moped satt til 45 km/t. Denne grensen er viktig å respektere, da mopeden ikke har bremser som er gode nok for større fart. Husk også at forsikringen ikke gjelder hvis du kjører for fort, og at det er forbudt å trimme en moped.

Les mer om øvelseskjøring på moped på www.vegvesen.no

Person kjører moped i trafikken og smiler
HUSK: Når du øver på moped/scooter må du blant annet kunne vise at du har fullført trafikalt grunnkurs. (Foto: Colourbox)

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider