• Du må ha fullført trafikalt grunnkurs og ha med bevis på dette. Beviset kan du også finne fram og vise på mobilen din på vegvesen.no/dinside dersom du blir stoppet.

  • Du må ha med deg noen som er over 25 år, og han/hun må ha hatt førerett i den klassen du skal øvelseskjøre i sammenhengende de siste 5 årene.

  • Han/hun er ansvarlig for deg under kjøringen.

  • Den som er med deg, må selv kjøre motorsykkel. Det er ikke lov å til å kjøre etter i bil eller på moped.

  • Du og den som er med deg må ha refleksvester som bakover viser bokstaven "L" under øvelseskjøringen.

  • Mopeden er registrert for én person.

  • Du og den som er med deg må kunne kommunisere (snakke sammen) når dere kjører, gjennom godkjent kommunikasjonsutstyr. Slikt utstyr har skolene som driver med opplæring på moped. Kanskje du kan låne eller leie der?

  • Øvelseskjøringen bør foregå på tørr veibane.

  • Husk at det er påbudt med hjelm!

 

 

Fart

I Norge er maksimal hastighet for moped satt til 45 km/t. Denne grensen er viktig å respektere, da mopeden ikke har bremser som er gode nok for større fart. Husk også at forsikringen ikke gjelder hvis du kjører for fort, og at det er forbudt å trimme en moped.

Les mer om øvelseskjøring på moped på www.vegvesen.no