Kan man bli kvitt rasisme?

Er det virkelig mulig å bli kvitt rasisme? Og hvordan gjør man det?

Sist oppdatert: 30.06.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

""
HOLDNING: Å endre holdninger kan være vanskelig, men det er likevel en viktig del av arbeidet med å forebygge og forhindre rasisme.

Det finnes ingen enkle svar på hvordan man kan bli kvitt rasisme. Likevel finnes det ulike tiltak hver enkelt kan gjøre for å jobbe mot rasisme. Her er en oversikt over hvordan du alene, med venner eller i en organisasjon kan jobbe for å forhindre, og forebygge rasisme.

Si ifra!

Rasistiske handlinger og ytringer finnes overalt. Det kan være hjemme rundt middagsbordet, der du jobber, på skolen eller på sosiale medier.

Har du hørt rasistiske utsagn eller sett noen bli utsatt for rasisme? Prøv å være en god støttespiller. Si ifra om at det som ble gjort eller sagt ikke var greit, og prøv gjerne å forklare hvorfor.

Å melde fra om hatefulle ytringer til politiet er viktig, både for deg, dine venner og samfunnet. Da bidrar du til at andre ikke blir utsatt for slike ytringer, og at politiet får oversikt over problemet.

Du kan ta kontakt med politiet på deres nettside på denne linken.

Holdninger er viktig

Holdninger blir forklart som vår evne til å reagere positivt eller negativt overfor spesielle objekter, verdier og ideer. Holdninger kommer til uttrykk gjennom oppfatninger og meningsytringer, i handlinger og i følelsesmessige reaksjoner. En person med negative holdninger til mennesker med en annen etnisitet enn dem selv, vil trolig reagere negativt overfor disse personene - selv om negativiteten er ubegrunnet og ufortjent.

Å endre holdninger kan være vanskelig, men det er likevel en viktig del av arbeidet med å forebygge og forhindre rasisme.

Må også jobbe mot fordommer og stereotypier

Fordommer er også en del av en persons holdninger. En fordom oppstår når personen har lite eller dårlig kunnskap om personer, grupper, ideer eller objekter. Å ha en fordom vil si at du har en negativ holdning til ulike personer eller grupper, og det er vanlig å ha fordommer mot sosiale grupper som man selv ikke er medlem av. Ofte lager man seg ulike ideer om hvordan folk i en gruppe er, uten at man egentlig har kunnskap om det.

Forskere tror man kan forhindre fordommer gjennom kontakt med ulike grupper og personer. Kontakten må foregå over lengre tid, og være meningsfull. Om en får til kontakt mellom ulike grupper, og aktivt kan jobbe mot fordommer, vil det være en viktig del av forsøket på å redusere rasisme og diskriminering.

Fordommer som kommer til uttrykk gjennom adferd, kalles diskriminering. Du kan lese mer om diskriminering på ung.no sine temasider om likestilling og diskriminering.

Spre informasjon

En fjerde ting du også kan gjøre i forsøket på å forebygge rasisme, er å spre informasjon! Det er ikke sikkert alle tenker over at ulike skjellsord og handlinger kan oppfattes som rasistiske, og det er ikke sikkert alle har lært at mennesker ikke deles inn i raser.

Du kan lære mer om rasisme i ung.no sin artikkel om rasisme på denne linken.

Hvilke organisasjoner jobber mot rasisme?

Det er mange organisasjoner som jobber mot rasisme. Klikk her for å få en oversikt over hvilke organisasjoner som jobber mot rasisme og diskriminering.

Fakta

Dette er rasisme:

Rasisme kan ta form som fordommer, hatefulle kommentarer og handlinger, stereotypier, hets, trakassering, utestengning og diskriminering på grunn av blant annet etnisk tilhørighet, nasjonalitet, religion, kultur eller hudfarge. Det finnes ikke én allmenngyldig definisjon av rasisme.

""
HOLDNING: Å endre holdninger kan være vanskelig, men det er likevel en viktig del av arbeidet med å forebygge og forhindre rasisme.

Fakta

Dette er rasisme:

Rasisme kan ta form som fordommer, hatefulle kommentarer og handlinger, stereotypier, hets, trakassering, utestengning og diskriminering på grunn av blant annet etnisk tilhørighet, nasjonalitet, religion, kultur eller hudfarge. Det finnes ikke én allmenngyldig definisjon av rasisme.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?