Kan du reise til USA med noe på rullebladet?

Har du hørt at du ikke får dra til USA hvis du har noe på rullebladet og lurer på om dette stemmer? Her kan du lese mer om reisekravene til USA.

Sist oppdatert: 22.12.2023 Av: Juristen, ung.no

REISE TIL USA MED RULLEBLAD? Et kriminelt rulleblad kan påvirke muligheten din til å reise til USA, men det må ikke gjøre det. Foto: Ferdinand Stöhr/Unsplash

Reisekravene til USA kan være strenge, og innebærer at du må ha enten visum eller godkjent ESTA-søknad før avreise.

Men selv om du har begått et lovbrudd, er det fortsatt muligheter.

Et kriminelt rulleblad kan påvirke muligheten din til å få reise til USA, men det vil avhenge av faktorer som blant annet:

  • hvor alvorlig lovbruddet var.
  • hvor gammel du var da det skjedde.
  • hvor lenge det er siden lovbruddet ble begått.

ESTA- spørsmål om rulleblad

ESTA-søknaden innebærer å svare på en rekke kvalifiseringsspørsmål, som er ment til å fange opp potensielle sikkerhetsrisikoer hos en søker.

Noen av spørsmålene går på ditt kriminelle rulleblad, blant annet:

  1. Har du noen gang blitt arrestert eller dømt for en forbrytelse som resulterte i alvorlig skade på eiendom, eller alvorlig skade på en annen person eller offentlig myndighet? 
  2. Har du noen gang brutt noen lov relatert til besittelse, bruk eller distribusjon av illegale rusmidler?

Her kan du lese mer om ESTA-spørsmålene.

Får jeg godkjent ESTA hvis jeg har brutt loven?

Som hovedregel vil du få avslått ESTA-søknaden hvis du er dømt for slike forhold som er nevnt ovenfor. Men det finnes unntak.

Hvor alvorlig lovbruddet var, hvilken strafferamme lovbruddet har, om det er snakk om gjentatte lovbrudd, hvor gammel du var da lovbruddet ble begått, og hvor lang tid det har gått siden lovbruddet skjedde kan spille inn i vurderingen.

Hvor grensen går og hvilke lovbrudd som ikke gir avslag på ESTA-søknaden er det amerikanske myndigheter som bestemmer.

Du bør derfor sjekke med den amerikanske ambassaden før du søker ESTA-visum hvis du er dømt for et lovbrudd.

Ved lovbrudd som ikke regnes som alvorlige, som mindre trafikklovbrudd og lignende, kan du svare "Nei" på spørsmålet om lovbrudd i ESTA-søknadsskjemaet.

Hvis du er i tvil må du kontakte ambassaden

Kontakt ambassaden hvis du får avslag

Blir du nektet ESTA, kan det fortsatt være mulig å reise til USA ved å søke om visum.

Vi anbefaler at du kontakter den amerikanske ambassaden i Oslo hvis du er i tvil, eller har spørsmål rundt akkurat din situasjon.

Det vil være opp til ambassaden å godkjenne visumet.

Her er noen nyttige lenker:

REISE TIL USA MED RULLEBLAD? Et kriminelt rulleblad kan påvirke muligheten din til å reise til USA, men det må ikke gjøre det. Foto: Ferdinand Stöhr/Unsplash

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider