Under finner du gode tips til hva du kan gjøre hvis du er redd for hva som skjer med klimaet og ikke klarer å legge bort tankene.

Møt andre som ønsker å gjøre noe med det

Et godt tips er å snu det ubehagelige til noe meningsfullt. Det kan for eksempel være å bli aktiv i en organisasjon eller gruppe som jobber mot et mer miljøvennlig samfunn. Jobber du i et fellesskap mot et felles mål, vil det skape en følelse av mening og sosial tilhørighet. Det i seg selv vil hjelpe mot de vonde følelsene.

I tillegg vil du møte andre som har samme interesser som deg selv. Det gjør det lettere å dele og snakke om de tankene og følelsene du har.

Tenk på alt som gjøres allerede for å redde klimaet

Forsøk å fokusere på alle de som faktisk jobber for en mer miljøvennlig verden. Det er veldig mange i verden som bryr seg om og jobber med klimaproblematikken hver eneste dag.

Forskningen viser dessuten at kun 3,5% av befolkningen i et land behøver å engasjere seg og protestere for at politiske endring skal skje.

Framtidig jobb?

Se på det å engasjere seg for klimaet som en mulighet til en jobbkarriere. Å finne en jobb som du brenner for og som oppleves meningsfylt og engasjerende, er viktig for god psykisk helse. Hvis du er klima- og miljøengasjert finnes det en rekke muligheter for spennende og meningsfulle jobber.

Bruk tid ute i naturen

Forskning viser at det å være ute i naturen hjelper mot vonde følelser. Spesielt følelser knyttet til klimaproblematikken. Trekk inn frisk luft, vær aktiv og vær oppmerksom på det rike plante- og dyrelivet rundt deg.

Hvis følelsene blir for sterke

For noen kan bekymringene ta overhånd og gjør at de ikke fungerer i hverdagen. Vanskelige følelser kan bli enda verre hvis du bærer på de alene - det kan føles ensomt og overveldende. Da vil det være viktig å snakke med noen. Det kan for eksempel være foreldrene dine, en god venn, en lærer, helsesykepleier eller fastlegen din. Les mer om det i artikkelen vår "Hvorfor hjelper det å snakke med noen".