Kan man legge ut bilder av andre som man selv har tatt?

Hvor går grensen for hvilke bilder man kan legge ut av andre? Er det nok at man har fotografert bildet selv? Her er noen gode råd.

Sist oppdatert: 05.06.2023 Av: Redaksjonen, ung.no i samarbeid med jurister

Ung jente som tar bilde av en smilende venninne med mobilkameraet
LOV? Har du tatt bilde av en person må personen si at det er greit før du kan legge det ut. Foto: Unsplash / Josh Rose

Et bilde på Instagram eller i en gruppe på Snapchat kan virke uskyldig, men visste du at man egentlig alltid må spørre om lov før man deler bilder man tar av andre - selv i lukkede grupper?

Når er det ok å legge ut/dele bilder av andre?

Hvis du har tatt et bilde av noe eller noen, kan du ikke gjøre akkurat hva du vil med det. Hovedregelen er at den eller de som er på bildet må gi deg lov til å dele, før du deler.

Det samme gjelder for film/video, og det gjelder enten du selv har tatt bildene eller sender dem videre. Du må også si hva bildet skal brukes til før du legger det ut/deler det. Hvis bildet er av personer under 15 år må du i tillegg ha tillatelse fra foreldrene til personen det gjelder.

Litt andre regler for situasjonsbilder

Hvis du tar bilder av en situasjon der det er mange til stede – som et idrettsarrangement, en demonstrasjon eller et 17. mai-tog, er det litt mindre strenge regler. Slike bilder kan man som regel legge ut uten å spørre om lov, så lenge det er mange på bildet, eller hendelsen har allmenn interesse.

Skal man legge ut situasjonsbilder bør man likevel passe på at det ikke er enkeltpersoner som skiller seg ut på bildet – særlig hvis vedkommende skiller seg ut på en negativ måte. Eksempler på dette kan være at en person blir avbildet i en uheldig positur/sammenheng under deltakelse i en demonstrasjon, eller at en person som deltar i et russetog på 17. mai, fremstår som svært beruset på bildet.

Hvorfor er det så viktig å spørre om lov?

Det kan ha store negative konsekvenser å dele bilder/video av andre på nett. Et drøyt festbilde fra russetiden kan kanskje skremme en arbeidsgiver fra å ville tilby personen på bildet et jobbintervju, eller et bilde av noen kan for eksempel misbrukes av andre med vonde intensjoner.

Ikke glem at ting på nett ofte er søkbare for alle. Det er enkelt å hente inn informasjonen fra inn- eller utland, og bruke den i direkte markedsføring, videresalg eller til andre framstøt overfor mindreårige.

Hva kan straffen bli?

I åndsverkloven § 104 står det om retten til eget bilde, som blant annet innebærer at man ikke har lov til å dele/legge ut bilder av andre, uten samtykke. Hvis man legger ut bilder av andre uten lov, kan dette være straffbart etter åndsverkloven § 79. Straffen er etter denne bestemmelsen bøter eller fengsel inntil 1 år.

Hvis bildene hadde inneholdt ting som krenket privatlivets fred, kunne det også vært i strid med straffeloven § 267 om å legge ut et bilde på nett. Vi har også en egen straffebestemmelse om deling av krenkende bilder, i straffeloven § 267a. Etter begge disse bestemmelsene kan man straffes med bot eller fengsel i inntil 1 år.

Å distribuere eller offentliggjøre et bilde, vil kunne krenke privatlivets fred dersom det virker avslørende, nedverdigende eller krenkende for den eller de som avbildes. Fyllebilder og nakenbilder er typiske eksempler. Det er her en viss overlapp med § 267a, som omfatter bilder eller videoer av krenkende eller åpenbart privat karakter.

Tenk gjennom konsekvensene før du deler

Før du publiserer et bilde, bør du ha gjort deg noen tanker om hvorfor du publiserer og hvilke konsekvenser det kan få for deg og de som eventuelt er på bildet. Det vil ikke alltid være lett å forutse disse konsekvensene, så om du er i tvil er det beste alltid å la være å legge ut bildene.

Lover og regler er ikke nok for å vurdere om det er ok å bruke bildene. Det er viktig at du også vurderer om bildet kan misbrukes i noen sammenheng, og om den risikoen er akseptabel for deg og de andre på bildet.

Fakta

Viktig å huske på:

Sjekk alltid med dem du tar bilde av om det er greit at du deler det.

Ung jente som tar bilde av en smilende venninne med mobilkameraet
LOV? Har du tatt bilde av en person må personen si at det er greit før du kan legge det ut. Foto: Unsplash / Josh Rose

Fakta

Viktig å huske på:

Sjekk alltid med dem du tar bilde av om det er greit at du deler det.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?