Kan man legge ut bilder av andre som man selv har tatt?

Hvor går grensen for hvilke bilder man kan legge ut av andre? Er det nok at man har fotografert bildet selv? Her er noen gode råd.

Sist oppdatert: 17.05.2020 Av: Redaksjonen, ung.no i samarbeid med jurister

Jente som tar bilde av en annen jente med mobilen sin.
LOV? Har du tatt bilde av en person må personen si at det er greit før du kan legge det ut. Foto: Unsplash / Josh Rose

Et bilde på Instagram eller i en gruppe på Snapchat kan virke uskyldig, men visste du at man alltid egentlig må spørre om lov før man deler bilder man tar av andre - selv i lukkede grupper?

Når er det ok å legge ut/dele bilder av andre?

Hvis du har tatt et bilde av noe eller noen kan du ikke gjøre akkurat hva du vil med det. Hovedregelen er at den eller de som er på bildet må gi deg lov til å dele, før du deler.

Det samme gjelder for film/video, og det gjelder enten du selv har tatt bildene eller sender dem videre. Det gjelder også om du "bare" skal legge ut bildene i en lukket gruppe også. Du må også si hva bildet skal brukes til før du legger det ut/deler det. Hvis bildet er av personer under 15 år må du i tillegg ha tillatelse fra foreldrene til personen det gjelder.

Litt andre regler for situasjonsbilder

Hvis du tar bilder av en situasjon der det er mange tilstede - som et idrettsarrangement eller et 17. mai-tog, er det litt mindre strenge regler. Slike bilder kan man som regel legge ut uten å spørre om lov, så lenge det er mange på bildet, eller hendelsen har allmenn interesse.

Men hvis man kan kjenne igjen enkeltpersoner gjelder personopplysningsloven, og det kan være ulovlig.

Hvorfor er det så viktig å spørre om lov?

Det kan ha store negative konsekvenser å dele navn og bilder/video på nett. Et drøyt festbilde fra russetiden kan kanskje skremme en arbeidsgiver fra å ville tilby personen på bildet et jobbintervju, eller et bilde av noen kan for eksempel misbrukes av andre med vonde intensjoner.

Ikke glem at ting på nett ofte er søkbare for alle. Det er enkelt å hente inn informasjonen fra inn- eller utland, og bruke den i direkte markedsføring, videresalg eller til andre framstøt overfor mindreårige.

Hva kan straffen bli?

Etter åndsverkloven § 79, kan man straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år hvis man deler bilder av andre uten lov.

Hvis bildene hadde inneholdt ting som krenket privatlivets fred, kunne det også vært i strid med straffeloven § 267 å legge ut et bilde på nett. Etter denne bestemmelsen kan man straffes med bot eller fengsel i inntil 1 år.

Å distribuere eller offentliggjøre bilder eller annen informasjon som kan være avslørende, nedverdigende eller krenkende for den eller de som avbildes faller inn under denne bestemmelsen. Fyllebilder og nakenbilder er typiske eksempler.

Tenk gjennom konsekvensene før du deler

Før du publiserer et bilde bør du ha gjort deg noen tanker om hvorfor du publiserer og hvilke konsekvenser det kan få for deg og de som eventuelt er på bildet. Det vil ikke alltid være lett å forutse disse konsekvensene, så er du i tvil er det beste alltid å la være å legge ut bildene.

Lover og regler er ikke nok for å vurdere om det er ok å bruke bildene. Det er viktig at du også vurderer om bildet kan misbrukes i noen sammenheng, og om den risikoen er akseptabel for deg og de andre på bildet.

Fakta

Viktig å huske på:

Sjekk alltid med dem du tar bilde av om det er greit at du deler det.

Jente som tar bilde av en annen jente med mobilen sin.
LOV? Har du tatt bilde av en person må personen si at det er greit før du kan legge det ut. Foto: Unsplash / Josh Rose

Fakta

Viktig å huske på:

Sjekk alltid med dem du tar bilde av om det er greit at du deler det.

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Nettvett og sosiale medier

Les mer