Kan foreldrene kreve å få vite passordene mine?

Vil foreldrene dine vite passordet til kontoene dine på sosiale medier? Se her om de har lov til det eller ikke.

Sist oppdatert: 05.06.2023 Av: Redaksjonen, ung.no, i samarbeid med jurist

Ung jente ser bekymringsfullt på laptopen og lurer på om hun må dele passordene sine med foreldrene
PERSONVERN: Du har rett til at opplysninger om deg blir brukt på en måte som viser respekt for deg. Foto: Colourbox

Mange foreldre ønsker å ha kontroll på barna sine, og som oftest er det fordi de ønsker at det skal gå bra med deg.

Barneloven gjelder for barn og unge under 18 år, og sier mye om dine rettigheter i relasjon til foreldrene dine.

I Barneloven §30 står det at foreldre har både rett og plikt til å ta avgjørelser for barnet i personlige forhold. Avgjørelsene skal tas ut fra barnets interesser og behov.

Alle barn har rett til privatliv

Samtidig bestemmer barnekonvensjonen artikkel 16 at alle barn har rett til privatliv. Retten til privatliv gjelder også innad i familien, og det betyr at du i utgangspunktet har lov til å bestemme hvor mye informasjon du har lyst til å dele med foreldrene dine.

Hovedregelen er derfor at foreldrene dine ikke kan kreve å få passordet til kontoene dine på sosiale medier.

Foreldrene dine må beskytte deg

Foreldrene dine har en plikt til å gi deg god omsorg. I dette ligger også et ansvar for å passe på at du ikke havner i situasjoner som er skadelige eller farlige for deg.

Hvis foreldrene dine har gode grunner til å mistenke at du har havnet i en situasjon som kan være skadelig eller farlig for deg, har de rett og plikt til å kunne blande seg inn i ditt privatliv, slik at de kan ta vare på deg.

Din rett til privatliv må altså veies opp mot dine foreldres rett og plikt til å gi deg god omsorg, og til å ta vare på deg.

Det skal legges vekt på hva du mener

Foreldre har ansvar for barna sine frem til de fyller 18 år, og gjennom det ansvaret kan foreldre også kontrollere barna sine.

Barneloven bestemmer at når du er fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva du mener. Da skal du få kunne si din mening før det tas avgjørelser som handler om deg.

Jo eldre du blir, desto mer skal dine meninger telle med i avgjørelsen. Hvis dere ikke blir enige, er det likevel foreldrene dine som har siste ord, så lenge du er under 18 år.

Mer rett til privatliv når du blir eldre

Din rett til privatliv øker også med alderen din. Det skal derfor mer til for at foreldre skal kunne blande seg borti privatlivet til en 16-17-åring, enn det skal for et barn på 10-11 år.

Når det gjelder ditt personvern i forbindelse med privatliv på nett, er utgangspunktet at dine foreldre ikke kan kontrollere dette ved å kreve å få passordet til kontoene dine på sosiale medier. Du har for eksempel lov til å ha hemmeligheter med vennene dine, og foreldrene dine kan ikke kreve innsyn i dette av ren nysgjerrighet, eller at de vil ha kontroll «bare i tilfelle».

Bare der hvor foreldrene dine har gode grunner til å mistenke at du enten har havnet i en situasjon som kan være skadelig eller farlig for deg, eller at du gjør noe som skader andre, vil de ha lov til å blande seg inn i ditt privatliv. Da vil de også kunne be deg om å få tilgang til kontoene dine. Dette er fordi dine foreldres rett og plikt til å beskytte deg, i disse tilfellene vil være viktigere enn din rett til privatliv.

Foreldrene dine vil som regel ditt beste

Foreldrene dine ønsker naturligvis at du ikke skal gjøre noe på internett som du kan angre på,eller som vil skade deg i fremtiden.

Eventuelt kan du vurdere sammen med foreldrene dine om dere skal være venner på sosiale medier, og at du har en helt åpen profil for dem.

Det eneste de da ikke kan se av dine handlinger er private meldinger som sendes mellom deg og dine venner. Da har du litt privatliv, samtidig som foreldrene dine kan ha litt oversikt over hva du gjør på sosiale medier.

Fakta

  • Hovedregelen er at foreldrene dine ikke kan kreve å få passordet til kontoene dine på sosiale medier.
  • Hvis foreldrene dine har gode grunner til å mistenke at noe på sosiale medier er skadelig eller farlig for deg, kan de be om passordene dine.
Ung jente ser bekymringsfullt på laptopen og lurer på om hun må dele passordene sine med foreldrene
PERSONVERN: Du har rett til at opplysninger om deg blir brukt på en måte som viser respekt for deg. Foto: Colourbox

Fakta

  • Hovedregelen er at foreldrene dine ikke kan kreve å få passordet til kontoene dine på sosiale medier.
  • Hvis foreldrene dine har gode grunner til å mistenke at noe på sosiale medier er skadelig eller farlig for deg, kan de be om passordene dine.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?