Hvem bestemmer over pengene dine?

Noen får ganske mye penger i konfirmasjonsgave. Her finner du reglene for hvem som bestemmer over pengene dine, uansett om du har tjent pengene selv, fått dem i arv eller i gave.

Sist oppdatert: 27.06.2023 Av: Redaksjonen, ung.no i samarbeid med jurist

Pengesedler, 200-lapper
UENIGE? Hvis foreldrene dine er trygge på at du klarer å ta ansvar, vil de kanskje la deg bestemme mer over pengene dine. Prøv å tenke på hvordan du kan vise dem at du er ansvarlig. (Foto: Colourbox.com)

Det er ikke alltid lett å bli enige om hva større pengebeløp skal brukes til.

Kanskje har du lyst på ny mobil, mens de voksne hjemme syns at du heller burde spare til lappen eller bolig?

Her kan du også finne tips til hva du kan gjøre for å unngå krangelen om pengebruk.

Under 15 år

Frem til du fyller 15 år er det dine foresatte – altså foreldrene eller vergen din – som bestemmer over pengene dine.

De foresatte skal likevel lytte til dine meninger. Jo eldre du blir, dess mer skal de legge vekt på hva du har lyst til å bruke pengene dine på.

Men de foresatte bestemme? Nei, de kan nemlig gi deg lov til å bestemme over pengene dine selv.

Ingen kan ta pengene dine

Husk at uansett hvor gammel du er så er det dine penger, selv om du ikke får lov til å bestemme fritt hva de skal brukes til.

Det betyr at dine foresatte ikke kan bruke pengene, verken på seg selv eller på andre.

Mellom 15 og 18 år

Etter hvert som du blir eldre, skal du ha lov til å ta flere avgjørelser selv. Når du er mellom 15 og 18 har du rett til å bestemme over pengene dine selv, med noen få unntak.

Helt frem til du fyller 18 år kan nemlig dine foresatte nekte deg å bruke penger på noe som kan være til skade for deg.

De kan anbefale deg å bruke pengene på noe de syns er mer fornuftig eller å spare dem, men før de kan nekte deg å bruke pengene, må de ha tillatelse fra Statsforvalteren.

Det finnes ett unntak til. Når du får en pengegave, kan den som har gitt pengene være med å bestemme hva de skal gå til.

Et eksempel på dette er hvis personensom du får konfirmasjonspenger fra skriver «disse pengene skal du få bruke akkurat som du vil» i kortet.

Nå har den som har gitt deg pengene sagt at det er du som skal bestemme hvordan pengene brukes.

Men hva hvis den som har gitt gaven ikke har gitt noen beskjed og det er vanskelig å finne ut hva de har ment? Da er utgangspunktet det motsatte, nemlig at du ikke får bestemme fritt hva pengene skal brukes til.

Dette gjelder spesielt når det er snakk om store pengegaver.

Men husk, foresatte kan likevel velge å gi deg lov til å bestemme over pengene selv.

Over 18?

Etter at du har fylt 18 år har du som hovedregel rett for å bestemme over dine egne penger.

Hvordan kan dere bli enige?

Hvis du vil snakke med foreldrene dine eller vergen din om penger, er det ofte lurt å gjøre det når dere er venner og det er rolig rundt dere. Det er nemlig lettere å unngå krangling når dere ikke er midt i en diskusjon om penger fra før av.

Hvordan kan du få bestemmer mer selv?

Mange vil nok la ungdommene bestemme mer over penger hvis de er trygge på at ungdommen tar ansvar.

Er det noe du kan gjøre for å vise at du er ansvarlig?

  • Vis at du er villig til å jobbe for å tjene penger. Det kan du for eksempel gjøre ved å foreslå å gjøre husarbeid mot ukelønn Hvis du er fylt 13 år kan du også skaffe deg en ekstrajobb hvis dine foresatte er enige i det
  • Vis at du klarer å spare penger og at du tar godt vare på tingene du allerede eier.
  • Lytt til rådene de foresatte kommer med. Det er ikke sikkert at de har rett, men det du kan likevel ta rådene med i vurderingen før du bestemmer hva du har mest lyst på.
Pengesedler, 200-lapper
UENIGE? Hvis foreldrene dine er trygge på at du klarer å ta ansvar, vil de kanskje la deg bestemme mer over pengene dine. Prøv å tenke på hvordan du kan vise dem at du er ansvarlig. (Foto: Colourbox.com)

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?