Hopp til hovedinnholdet

spm. om grensen for sex, 16 år i Norge og 15 år i Sverige.

Gutt 15 år
 

Spørsmål

Hei, jeg har en kjæreste i Sverige som blir 15 nå snart og vi vil ha sex men ho vil helst ha det lovlig, det er 15 år i Sverige og 16 i norge. Hvor gammal må man være da?

Besvart 06.12.2018 15:30
 

Svar
Hei

Jeg forstår det slik at du kjenner reglene om seksuell lavalder som er 16 år i Norge, se straffeloven §302. Grensen på 16 år en ment som vern mot seskuell omgang med voksne. Unge mennesker må kunne utforske sin egen seksualitet uten at de risikerer straff. Dette har lovgiver tatt hesyn til ved at straffeloven har en bestemmelse om mulighet for straffebortfall i slike tilfeller, se straffeloven §308. Normalt vil det derfor ikke bli reist straffesak når det foreligger et kjærlighetsforhold og begge er i tilnærmet samme alder og utvikling. 

Ellers er det slik at at vår straffelovgining anvendes på handlinger som er begått i Norge,  men kan også få anvendelse på handlinger begått i utlandet, av en norsk statsborger eller av en person med bosted i Norge, på bestemte vilkår, blant annet at handlingen er straffbar også etter loven i landet der handlingen er foretatt,se straffeloven §4 og §5.

Er gensen 15 år i Sverige vil du kunne ha sex med din kjæreste der, uten å risikere å bli straffet i Norge.

 

 

 

 

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Seksuell lavalder - hva sier loven?

Par i senga (colourbox.com)

Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Den skal beskytte barn og ungdom mot overgrep fra voksne. Den beskytter også barn og ungdom mot å ha sex før de er klare for det fysisk og psykisk.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Sex
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om sex