Hopp til hovedinnholdet
Jente lener seg mot en vegg (colourbox,com)
Det mener jeg (ung.no)
Det mener jeg (ung.no)

Lønnstillegg og stillingsendring

Jente 20 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg har jobbet i café siden september i fjor og har kontrakt hvor det står at vi følger tariff fra LO/NHO. Jeg jobber 40% fast pluss en del ekstra. Jeg har ikke fått hverken helg- eller kveldstillegg og tjener bare 140,- timen. Har jeg ikke rett på noe tillegg for ubekvem arbeidstid? Jeg har spurt sjefen flere ganger, men han ønsker ikke å gi meg noe svar og vil nå endre kontrakten min sånn at jeg får redusert timene mine, noe jeg selvfølgelig ikke vil skrive under på. Har han lov til å endre stillingen min på grunnlag av at jeg spør om tillegg? Og om jeg har rett på tillegg, har jeg da eventuelt krav på å få dette etterbetalt?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Tillegg i lønn for å jobbe helg, kveld og så videre er basert på avtale mellom deg og arbeidsgiver, eventuelt av tariffavtale. Arbeidsmiljøloven gir deg ikke rett på slike tillegg, så ditt eventuelle krav på slike tillegg avhenger av hva du har avtale om.

Spørsmålet om stillingsendring, samt uenighet om rett eller ikke rett til lønnstillegg (eller annet som er avtalt for øvrig), kan kun løses rettslig til syvende og sist. Ønsker du å få saken din vurdert, bør du søke juridisk bistand, eksempelvis gratis rettshjelp.

Skulle det vises seg at du gjennom avtale har krav på lønnstillegg, er det du selv som må avgjøre om du vil kreve etterbetaling. Også slikt tema er aktuelt å ta opp via rettshjelp.

Med hilsen

Svartjenesten i Arbeidstilsynet i samarbeid med ung.no

Vær oppmerksom på at vårt svar i denne tjenesten kun er veiledende kortinformasjon. Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 73 19 97 00

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Rettigheter når du jobber

Problemer på jobb?

Feriepenger, arbeidskontrakt og lønn er bare noen av rettighetene du har når du jobber. Her er en oversikt over hva du har krav på som ansatt.

Les mer

Fakta om arbeidsmiljøloven

Matpakke (colourbox.com)

Visste du at det finnes en egen lov som bare er til for å beskytte og hjelpe deg som arbeidstaker? Les mer om arbeidsmiljøloven her.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeid / jobb
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeid / jobb