Hopp til hovedinnholdet

Jeg skal studere i utlandet: har jeg rett til fri?

Jente 19 år
 

Spørsmål

Hei, jeg er fast ansatt på et hotell i 80% stilling og skal studere i utlandet fra ca januar til april. burde jeg si opp eller permiteres? har jeg krav på noe siden det er til udanning? går ikke ann å spørre sjefen om det ettersom han ikke har peiling på norske arbeidslover. går det eventuelt ann å kontakte arbeidstilsynet anonymt?

Besvart 11.09.2019 14:58
 

Svar
Hei

Som ansatt kan du ha rett til utdanningspermisjon. Se arbeidsmiljøloven § 12-11.

For å ha rett til utdanningspermisjon, må følgende vilkår være oppfylt:

  • Du må ha hatt arbeid som hovedbeskjeftigelse i minst tre år.
  • Du må ha vært ansatt hos arbeidsgiveren du søker permisjon fra, de siste to årene. 
  • Du må delta i organiserte utdanningstilbud.
  • Utdanningen må være yrkesrelatert. Med dette menes alle typer arbeidsmarkedsrelevant etter- og videreutdanning Det er tilstrekkelig at utdanningen har relevans i forhold til yrkeslivet generelt. Det er ikke et krav at utdanningen har relevans eller er nødvendig for den stillingen som du søker permisjon fra. Kravet til yrkesrelevans gjelder ikke utdanning på grunnskole- eller videregående opplæringsnivå.
  • Du har ikke rett til permisjon når det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer.

Hvis du vil ha utdanningspermisjon, må du varsle din arbeidsgiver skriftlig. Se vår temaside om utdanningspermisjon.

Loven gir rett til fri fra arbeidet uten lønn. Du kan søke Statens lånekasse for utdanning om stipend og lån til dekning av livsopphold og studiemateriell.

Hvis du ikke har krav på utdanningspermisjon, men du vil likevel studere i utlandet, så kan du være nødt til å si opp jobben din.

Relevante lenker:

Arbeidsmiljøloven: 
www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven

Vår temaside om utdanningspermisjon: 
www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/permisjoner/utdanningspermisjon/

Med hilsen svartjenesten i Arbeidstilsynet i samarbeid med ung.no

(Vær oppmerksom på at vårt svar i denne tjenesten kun er veiledende kortinformasjon. Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 73 19 97 00)

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

10 steg til utdanning i utlandet

Gutt jobber på skolen (colourbox.com)

Drømmer du om å studere i utlandet? ANSA har hjulpet norske studenter med å realisere denne drømmen i 60 år – her gir de deg sine ti beste tips!

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeid / jobb
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeid / jobb