Hopp til hovedinnholdet

Gir Husbanken lån til kjøp av en borettslagsleilighet med utleiedel?

Gutt 20 år
 

Spørsmål

God dag, Jeg lurte på om husbanken gir startlån for kjøp av en borettslagsleilighet som har en utleiedel inkludert? Altså total prisen på leiligheten er 3.800.000 kr, derav fellesgjeld på 2.000.000 som nedbetales i månedlige avdrag til borettslaget. Altså at man leier ut utleiedelen for å få inntekter til å betale borettslagets fellesgjeld. Slik at lånebeløpet fra husbanken blir 1.800.000 kroner, og dette betaler man ned på fra egen inntekt. Tillater husbanken en slik finansieringsplan?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Det er to typer finansiering som kommer fra Husbanken:

1. Grunnlån til utbyggere: Dersom boligene har ekstra kvaliteter som passivhusstandard eller andre standarder som hever kvaliteten på bygget, kan utbygger søke om grunnlån fra Husbanken. Hvis bygget er et borrettslag kan grunnlån gis til finansiering av fellesgjelden. Dette kan være tilfelle for boligen du snakker om, men da er det utbygger og ikke den enkelte boligkjøper som ordner dette.

2. Startlån kommer fra Husbanken, men saksbehandles i den enkelte kommune. For å søke startlån må du henvende deg til den kommunen boligen du ønsker å kjøpe ligger i. Det kom ny forskrift for startlån i fjor. Startlån skal tildeles personer med langvarige boligfinansieringsproblemer, som ikke har mulighet for å spare opp egenkapital. Boligen som kjøpes skal være nøktern og egnet. Ungdom som har ok økonomi, men som mangler egenkapital er ikke lenger i målgruppen. Dette vil antagelig være hovedgrunnen hvis du får avslag på søknad om startlån. Utfra krav til nøkternhet, vil nok også en bolig med utleiedel i de fleste tilfeller falle utenfor formålet, men her vil saksbehandler legge en individuell og konkret vurdering til grunn med utgangspunkt i lånsøkers behov.

Det har altså blitt vanskeligere for unge uten egenkapital å kjøpe bolig. Kravet er at unge må spare opp egenkapital. Jeg anbefaler deg å ta kontakt med banken din for å høre hva som kreves, og hva du må gjøre for å få lån der etter hvert.

Lykke til!

 

Hilsen Husbanken i samarbeid med Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Bistand
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om bistand