Hopp til hovedinnholdet

beslag av førerkort 

Gutt 19 år
 

Spørsmål

Hei. På veg til jobb i arbeidsbil klokken 07.00 torsdag 02.11.17 om morgenen med våt asfalt og møtende trafikk . Fikk ene fram hjul innenfor asfaltkanten og fikk sleng på bilen og gikk rundt. I det øyeblikket dette skjer er det ingen biler i mot fikk noen små skadet på hendene ellers bra. Farten på stedet er 80km. Nå har politiet tatt førarkortet mitt noe eg samtykket til og truer nå med å beholde det i 6 mnd og 9500kr i bot. Eg er lærling i et Elektrikker firma og trenger førerkortet for og utføre min jobb. Blir denne dommen stående mister eg lærlingplassen min og utdanningen min er bortkastet. Ser på meg som en forsiktig sjåfør som har kjørt 12000 km etter eg fikk lappen. Hvordan kan dei straffe meg så hart for et hendigt uhell. Det var ikkje snakk om noe uvøren kjøring. Vennlig hilsen Joachim

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Ved grove brudd på vegtrafikkloven kan en polititjenestemann midlertidig tilbakekalle føreretten og ta førerkortet fra føreren og/eller eieren av bilen (se vegtrafikkloven § 33 nr  3 på lovdata.no).

Du har samtykket til dette beslaget. 

Dersom du ikke samtykker i det midlertidige tilbakekallet av føreretten og beslaget eller trekker tilbake samtykket må spørsmålet sendes tingretten til avgjørelse innen tre uker.

Du har mulighet til å kontakte politiet og trekke samtykket, slik at beslagsspørsmålet må avgjøres av retten. 

Tingretten avgjør spørsmålet om beslag av førerkort i et rettsmøte. Du blir innkalt til møtet, og vil få anledning til å forklare deg. For de fleste er det en stor belastning å miste førerkortet. Det er viktig at du fremlegger dokumentasjon i rettsmøtet for hvorfor førerkortbeslaget medfører en så stor belastning. Du kan da vise til læringejobben din og de andre momentene du nevner.  Hvis du har innvendinger mot siktelsen, er det viktig å begrunne hvorfor det er feil. I enkelte saker er det vitner, og det er adgang til å føre vitner for retten.

Hvis noen med skjellig grunn mistenkes for et straffbart forhold som kan medføre tap av førerrett, vil man som hovedregel måtte regne med at førerretten inndras og førerkortet beslaglegges frem til selve straffesaken er endelig avgjort. 

Ved fastsettelsen av perioden for tap av førerrett skal det legges vekt på den virkningen tap av førerretten antas å få, hvis virkningen vil bli vesentlig verre enn det som normalt kan påregnes. Avgjørende ved vurderingen er likevel hensynet til trafikksikkerheten og eventuelle allmenne hensyn, se 
forskriften § 1- (lenke til lovdata.no).

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Bistand
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om bistand