Hopp til hovedinnholdet

Har man krav på gratis advokat når man har inngått et forlik i retten?

Jente
 

Spørsmål

HAR MANN RETT PÅ GRATIS BISTAND NÅR MAN HAR INNGÅTT ETT FORLIK I RETTRN OG GÅTT MED PÅ AT DEN ANDRE PARTEN HAR FÅTT DEN DAGLIGE OMSORGEN OG HALVE FORELDRERETTEN. ?NÅR DETTE IKKE FUNGERER ,KAN MAN BARE GÅ TILBAKE TIL DEN ORDNINGEN SOM VAR FØR, ELLER MÅ MAN GÅ RETTENS VEI ? 

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


Dersom du ikke oppfyller vilkårene i lov om fri rettshjelp får du ikke gratis advokatbistand i slike saker. For å søke om fri rettshjelp kan du kontakte kommunen der du bor.

 

Man kan ikke uten videre gå tilbake til den tidligere ordningen selv om dagens avtale ikke fungerer. Slik jeg forstår deg var det enighet mellom dere om den avtalen som ble inngått i rettsforliket. Hvis avtalen skal endres må dere bli enige om endringene. Blir dere ikke det er det å gå til domstolene en mulighet.

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Bistand
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om bistand