Hopp til hovedinnholdet

Opplysninger ved kjøp av bolig

Jente 20 år
 

Spørsmål

Hei,jeg har kjøpt en tomannsbolig så jeg eier "halve" huset jeg bor i, 1.5 år etter jeg hadde kjøpt fikk vi beskjed av selger at siden vi var så mange leiligheten på et byggefelt måtte vi ha sameiet, og da var vi plikta til å ha revisor,noe som koster oss 15000 i åre. at vi var plikta til å ha sameiet sto skrevet med liten skrift i kontrakten, men selfølgelig føler vi oss lurt siden dette ikke ble opplyst om ved kjøp. Så nå igjen har vi som bor her,derrav vi fleste er ungdom 19-27 år at vi er nødt til å ha et postkassestativ pga posten vil ikke gå rundt slik som det er i dag, vi trodde at dette selfølgelig skulle gå på a.utvik som har bygget feltet,men de mener at det er vi, så derfor bare dobbeltsjekka jeg med kommunen om dette var noe vi skulle sette opp eller selger. kommunen så på kart og regulering ang feltet og her var det jo ikke regulert inn et postkassestativ så dermed må vi søke og ut med 8000kr!! Dette mener jo selfølgelig vi som bor her at bør gå på a.utvik, og ikke oss? Har vi noen rettigheter her?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Ut fra det du skriver tenker jeg at det avgjørende her er hvilken kunnskap selger satt med før avtalen ble inngått, og hvilke opplysninger dere fikk før avtalen ble inngått. Hvis dere ikke har fått alle opplysninger selger hadde vedrørende disse forholdene kan selger ha et ansvar.

For å finne ut av dette må du se nærmere på den dokumentasjonen du fikk før du inngikk avtalen med selger, f.eks. salgsoppgave. Opplysninger kan også fremgå av annen dokumentasjon du fikk av selger. Dersom det i denne dokumentasjonen er opplyst at dere må danne et sameie, eller plikten til å danne et sameie følger av loven, har ikke selger noe ansvar til å dekke noen kostnader overfor dere. Det samme gjelder spørsmålet i forhold til søknad om postkassestativ. Har selger hatt kjennskap til dette og ikke videreformidlet informasjonen til dere før avtalen ble inngått kan de også her ha et ansvar.

Du skriver at det sto i kontrakten at dere må danne sameie. Det er ikke vanlig at noen vilkår står med mindre skrift enn ellers i kontrakten, jeg antar derfor at du mener at dette vilkåret ikke var så lett å få med seg.

Som du vet er det veldig viktig å lese kontrakten nøye før du signerer. Ved å undertegne binder du deg til de vilkårene som fremgår av kontrakten. I og med at opplysningen om at dere må danne sameie sto i kontrakten er dette noe du burde ha sett allerede før du signerte, og du skulle da også ha protestert på dette med en gang dersom du mente at det ikke var i samsvar med den avtalen du hadde inngått med selger. I og med at du ikke protesterte allerede da tenker jeg at det kan bli vanskelig for deg å komme noen vei med et krav mot selger på dette punktet nå i ettertid. Selger kan ved å vise til kontrakten si at du allerede har fått vite om dette, og at du nå uansett reklamerer alt for sent.

Når det gjelder det andre spørsmålet må du som nevnt undersøke hvilke opplysninger som ble gitt før avtalen ble inngått. Er det ikke gitt opplysninger om dette, kan dere i første omgang reklamere til selger. Men det er ikke dermed sagt at dere har krav på erstatning. Dette er uansett noe du må ta opp med de andre eierne på feltet du bor på.

Hvis dere mener at kostnadene til å få søkt om postkassestativ og i forhold til oppretting av sameie blir så store at det er verdt å gå videre med saken får dere eventuelt få en advokat til å vurdere om dere kan vinne frem med kravet overfor selger. Å vurdere om dere kan vinne frem med kravet er dessverre ikke noe vi på Ung.no kan si noe mer om.

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Bolig / flytte hjemmefra
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om bolig / flytte hjemmefra