Hopp til hovedinnholdet

Er det lov til å ha med en Kalashnikov på skytebanen? 

Gutt 15 år
 

Spørsmål

heisan jeg lurer på om hva som skjer vis man drar på en skyte bane med en kalashnikov. blir man annmeldt eller går det helt fint?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


I Norge er det en del våpen privatpersoner ikke har lov til å kjøpe, eller eie. Om en privatperson har lov til å kjøpe eller eie en Kalashnikov må du undersøke nærmere med politiet der du bor, da det er politimesteren som gir tillatelse til å eie, kjøpe og inneha våpen. 

I våpenloven § 7 står det at:

"Den som vil kjøpe eller på annen måte erverve skytevåpen eller våpendeler, må ha tillatelse fra politimesteren.

       Tillatelse gis av politimesteren på søkerens bosted eller – hvis søkeren ikke har bopel i riket – av politimesteren på oppholdsstedet.

       Tillatelse kan bare gis edruelige og pålitelige personer som har behov eller annen rimelig grunn for å ha skytevåpen, og som ikke av særlige grunner kan ansees som uskikket til det.

       Tillatelse kan ikke gis til person under 18 år. Unntak kan i særskilte tilfeller gjøres for person under 18 år men over 16 år, der våpen kan oppbevares av verge eller annen person som fyller de alminnelige krav til tillatelse. Tillatelse til å erverve revolver eller pistol eller til deler av slike våpen gis ikke til personer under 21 år. Kongen kan også fastsette høyere aldersgrense for andre arter skytevåpen og våpendeler, likevel ikke over 21 år. Erverves skytevåpen eller våpendeler ved arv, kan vedkommende politimester dispensere fra aldersgrensebestemmelsene på de vilkår han finner nødvendig i hvert enkelt tilfelle.

       Søknad fra mindreårig eller person som er fratatt rettslig handleevne, må være tiltrådt av verge.

       Kongen kan gi forskrifter om skytterorganisasjoners og andre juridiske personer erverv av skytevåpen og våpendeler."

Som du ser av lovteksten er det uansett ikke mulig å gi tillatelse til en person under 16 år. Det vil si at dersom du møter opp på skytebanen med et hvilket som helst skytevåpen risikerer du å bli anmeldt og straffet for brudd på våpenloven. 

Hvis du er interressert i skytevåpen får du heller vente til du er gammel nok til å få tillatelse til å ha skytevåpen, og melde deg inn i en skyteklubb.

 

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Fritid
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om fritid