Hopp til hovedinnholdet

Spørsmåle vedrørende kontraktsinngåelse

Jente 19 år
 

Spørsmål

Jeg har en dølahest som har stått borte på helfôr fra november til april. I løpet av denne perioden ble hesten syk, og de som hadde ham på fôr ventet lenge med å kontakte dyrlege. Da dyrlege ble kontaktet måtte hesten gjentatte ganger få dyrlegebesøk. Dyrlegen anbefalte gjentatte ganger å få hesten sendt til veterinærhøyskolen, og etter en del prat fra oss ble han endelig sendt dit etter å ha vært syk i en måned. Hesten ble stående på veterinærhøgskolen i rundt 2 uker før vi fikk ham hjem. i kontrakten står det klart og tydelig at de som har ham på fôr SKAL betale alle dyrlegeutgifter i perioden de har ham, og siden vi ikke fikk ham tilbake før etter oppholdet på veterinærhøgskolen så skal de, i følge kontrakten, betale utgiftene som er på rundt 6000 kr, forsikringen tar resten. Problemet er at de nekter å betale fordi de mener det er mitt ansvar siden jeg står som eier på hesten og fordi det var jeg som maste om at han skulle dit. Hesten var alvorlig syk, og uten behandling fra vet.h.skolen kunne det gått veldig dårlig for ham. Det jeg lurer på er om det er lovlig at de nekter å betale når det står i kontrakten at de skal det? Er ikke det kontraktbrudd, og er det noe jeg kan gjøre for å få dem til å gjøre det?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


Dette høres ut til å være et spørsmål som må løses ved tolkning av kontrakten. Man må ha flere opplysninger om saken og lese kontrakten grundig dersom man skal kunne si noe om hvem som har rett. 

 

Vi på ung.no kan ikke løse denne saken for deg. Du kan f.eks. foreslå for "motparten" at dere ber en tredjepart om å avgjøre saken. Det vil være en enkel og grei løsning og begge parter vil unngå utgifter til advokat.

 

Det er også mulig at du kan få hjelp gratis juridisk assistanse av 

 

jusstudenter (Jussbuss):

 

www.jussbuss.no/

 

advokatforeningen (Advokatvakten):

 

www.advokatenhjelperdeg.no/Rad_og_tips/Advokatvakten

 

Fri rettshjelp-ordningen (se f.eks. Oslo kommunes internettsider):

 

www.storby.oslo.kommune.no/fri_rettshjelp/

 

 

 

 

 

 

  

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Fritid
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om fritid