Hopp til hovedinnholdet

Sertifikat tatt i et EU-land.

Gutt 16 år
 

Spørsmål

Når ein tar serrifikat i et annet land i eu og kommer til norge, i det lande kan du ta B-klasse når du er 17 og kan kjøre med foreldre/vaksne til du e 18, kan du da kjøre moped som er med i sertifikatet her i norge når man bare er 17, men har mopeden med i det sertifikaten som man tok når en var 17 i et eu land?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar

Hei !

Her er reglene som gjelder for førerkort utstedt i EU/EØS :

§ 9-2.Førerkort utstedt i EØS-stat

Førerkort som er utstedt i en annen EØS-stat er gyldig her i landet i samsvar med sitt innhold til førerkortets gyldighetstid utløper. Likevel gjelder § 4-6 andre ledd. Føreretten er begrenset til de internasjonale klassene som er nevnt i § 3-1 og rettigheter som følger av beslutning 2013/21/EU. Førerkort utstedt i EØS-stat som er byttet inn fra et land utenfor EØS kan brukes i Norge i inntil 3 måneder. Personer som tok fast bopel i Norge før 19. januar 2013 og som er innehaver av EØS-førerkort byttet inn fra stat utenfor EØS, kan benytte førerkortet i Norge så lenge det er gyldig.

Bestemmelsene i denne forskrift får anvendelse for slike førerkort, blant annet når det gjelder fornyelse, utvidelse, duplikat, helsebestemmelser, tap eller tilbakekall av førerett og beslag og inndragning av førerkort. Innehaver av utenlandsk førerkort som taper eller får tilbakekalt føreretten, eller som får førerkort inndratt, skal få utstedt nytt norsk førerkort i stedet for tilbakelevering av førerkortet.

For førerkort i klassene C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 eller D1E som er utstedt med mer enn fem års gyldighet, aksepteres gyldighet i fem år etter at vedkommende fikk fast bopel i Norge med mindre førerkortets utløpsdato er tidligere eller annen gyldighet følger av § 14-5 ellevte ledd.

0

Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 2 sep 2008 nr. 985 (i kraft 10 sep 2008), 16 juni 2010 nr. 894 (i kraft 1 juli 2010), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 19 jan 2013), 5 aug 2013 nr. 945 (i kraft 1 sep 2013).

Hilsen Statens vegvesen i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Førerkort
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om førerkort