Hopp til hovedinnholdet

Kan fastsatt tapstid av førerkort for promillekjøring forlenges av forvaltningen?

Gutt 20 år
 

Spørsmål

hei kan en fastsatt tapstid av førekort kl b i dom på promille som er rettskraftig forleges av forvaltnigen den dagen man skal ta førekortet så lenge det ikke har vært noen nye ting etter rettsaken å på vandelen i sperrefris perioden?? tenkker så i forhold til gamlere saker før denne dommen. har hørt at vist gamle saker skal ha noen invirknig på vandelen som kan gjøre at di forlenge fristen etter det som er satt ved dom skal dette nevnes i retten/tilståelse dom om dette. stemmer det? sjønner at di skriver plett fri vandel men det må da vær i perioden fra site saken alsåt i sperefrisperioden di går ut fra?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Jeg forstår deg slik at du i utgangspunktet ikke hadde førerrett for motorvogn klasse b, og du ble ilagt sperrefrist for å få slik førerrett på bakgrunn av promillekjøring, jf. vegtrafikkloven § 24a annet ledd.

Forvaltningen kan ikke uten dom forlenge denne sperrefristen.

Vær imidlertid oppmerksom på at det er et krav om at den som skal få utstedt førerkort må være edruelig, og det må ikke være noe å si på hans vandel ellers, jf. vegtrafikkloven § 24 fjerde ledd. I henhold til håndhevingsinstruksen for førerkortsaker vil det normalt kun være handlinger begått det siste året, som skal danne grunnlag for nektelse av førerrett. Imidlertid er dette kun et utgangspunkt. Det vil avhenge av arten av lovbruddet og om man har begått gjentatte straffbare forhold. Teoretisk sett kan altså tidligere forhold vektlegges i en slik vurdering av vandel og edruelighet.


juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

- Kjører med promille

Fyllekjøring (colourbox.com)

Jeg var på fest og fikk låne bilen til en kamerat for å kjøre og hente noen andre, siden jeg hadde drukket minst to-tre halvlitere, bare. Hvor strenge straffer er det for å kjøre når man bare er litt brisen?

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Førerkort
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om førerkort