Hopp til hovedinnholdet

Hvis ikke hakekors regnes som rasistisk symbol, hva er da et rasistisk symbol?

Gutt 20 år
 

Spørsmål
Har et spørsmål til juristen hos dere som skrev dette: http://www.ung.no/oss/lovogrett/31804.html

For det første virker det som om jente på 15 bare tuller med dere ("Tagget på en stein...") men, men.

Advokaten skriver først at straffelovens § 135a setter forbud mot å sette frem diskriminerende eller hatefull ytringer på grunnlag av noens hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse - og at som en ytring regnes også bruk av symboler.

Allikevel mener han/ hun at det ikke er et direkte forbud mot bruk av hakekors.

Hvis ikke hakekors regnes som rasistisk symbol, hva er da et rasistisk symbol? Og hvorfor ble i det hele tatt symboler tatt inn i loven i 2005?

Det er en sånn tolkning av loven som gjør at §135 (rasismeparagrafen) i praksis blir en sovende paragraf. Det er de som rammes av rasisme som taper på dette.
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei!

Straffelovens § 135a setter forbud mot hatefulle og diskriminerende ytringer, og sier også direkte at bruk av symboler skal regnes som ytring. Loven presiser at det som menes med hatefull eller diskriminerende ytring er å ”true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringakt overfor noen” på bakgrunn av hudfarge, etnisk/nasjonal opprinnelse, religion/livssyn eller homofile legning".

Bruken av et symbol må altså være rettet mot noen. Slikt sett kan bruk av hakekors ofte være i strid med rasismeparagrafen. Poenget jeg prøvde å få frem, var at hakekors i seg selv ikke er forbudt. Det vil avhenge av hvilken sammenheng det blir brukt i. Hvor grensen går, må anses som uavklart. Som du antydet, har imidlertid domstolene tradisjonelt sett vært tilbakeholdne med å anvende rasismeparagrafen. Balansen mellom å beskytte utsatte minoriteter og hensynet til den generelle ytringsfriheten er rett og slett vanskelig å finne, og er et spørsmål det vil være mange og delte meninger om.

Hilsen juristen, ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Rasisme
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om rasisme


Quiz: Hva vet du om dine forbrukerrettigheter?

Du blir stoppet av en treningskjede som lover deg fri trening ut mai. Når du kommer hjem ser du at det er 12 måneders bindingstid på avtalen og den koster totalt 7500 kr i året. Du angrer på kjøpet, hva gjør du?