Hopp til hovedinnholdet

Politiet mener jeg har utøvet vold, og jeg har vært til avhør, men det er ikke meg. Har politiet noen frist for å etterforske eller kalle inn til avhør?

Gutt 19 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg har vært på avhør nå (september) for en voldsepisode som skjedde i mars, jeg har blitt beskyldt for å utøve vold selvom det ikke var jeg som gjorde det. Politiet påstår at det er meg. Har politiet noen frist for å etterforske eller kalle inn til avhør i slike saker?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Etterforskning foretas etter straffeprosessloven § 224, når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som forfølges av det offentlige.

Av straffeprosessloven § 226 siste ledd fremgår det at: "Etterforskingen skal gjennomføres så raskt som mulig og slik at ingen unødig utsettes for mistanke eller ulempe."

Det finnes imidlertid ikke noen konkret tidsfrist for når politiet må være ferdig å etterforske en sak. Hvor lang tid en etterforskning tar er avhengig av hvilken type sak det er, sakens kompleksitet og hvilke ressurser politiet har tilgjengelig. Det finnes heller ingen klar frist for når politet skal kalle inn mistenkte eller vitner til avhør i en sak.

Dersom du er mistenkt i en sak utløser dette noen rettigheter, som du kan lese mer om på denne siden.

Hvis du har andre spørsmål om etterforskningen som handler om din sak konkret bør du ta kontakt med det lokale politietkontoret som håndterer saken.

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

- Slår ned en annen

Gutt slår (colourbox.com)

Jeg havnet i slosskamp og slo til en annen. Han måtte på legevakta og sånt. Hva skjer om jeg blir anmeldt?

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Rettighetene dine
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om rettighetene dine