Hopp til hovedinnholdet

tatt for drikking på offentlig sted, vandel, lappen

Jente 18 år
 

Spørsmål

Hei. For noen uker siden ble jeg tatt for offentlig drikking. De spurte om all info om meg og tok opp samtalen. De sa jeg kom til å bli anmeldt, men jeg har ikke fått noe brev eller noe som helst og heller ikke noe bot. Jeg holder nå på med lappen og det står at vandelen min ikke er godkjent mer. Den var godkjent på søndag, men nå 2 dager senere så er den ikke det mer... Har det noe med den offentlige drikkingen å gjøre? Jeg fikk jo ikke noe bot eller noe brev i posten elns? Og den offentlige drikkingen var for flere uker siden..

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Etter alkoholloven § 8-9 første ledd nr. 5 er det forbudt å drikke eller servere alkohol uten bevilling på gate, torg eller vei, i park eller på annen offentlig plass.

Etter alkoholloven § 10-1 kan man straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder for slike brudd på alkoholloven. Den mest sannsynlige straffen for drikking på offentlig sted er et forelegg (en bot).

Det følger av politiregisterloven § 40 3 c om ordinær politiattest at bot for lovbrudd med øvre strafferamme på fengsel inntil 6 måneder ikke skal merkes på ordinær politiattest.

Ettersom starfferammen drikking på offentlig sted er bøter eller fengsel inntil 6 månender, skal hendelsen ikke merkes på ordinær politiattest. 

Forholdet vil likevel fremgå av en uttømmende politiattest.  

Du sier at du ikke har hørt noe fra politiet etter at dette skjedde, og at det er flere uker siden. Det kan i noen tilfeller ta en stund før du mottar forelegget. I mange tilfeller utsteder også politiet forelegget på stedet, men hvis du ikke mottok noe eller skrev under på noe da du ble tatt har du heller ikke akseptert forelegget på stedet.

Når man får et forelegg kan man velge om man vil vedta dette eller ikke. Hvis du ikke vedtar forelegget, må politiet vurdere om saken skal tas videre til retten og retten vil vurdere om du har betått en straffbar handling eller ikke.

Jeg kan ikke svare nærmere på spørsmålet ditt og du må nesten ta kontakt med ditt lokale politikontor for å høre hva som har skjedd i denne saken. Du kan opplyse om at du har fått melding om at vandelen din ikke er godkjent fra Statens vegvesen og at du lurer på hva som er årsaken til dette.

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

- Drikker alkohol på offentlig sted

Gutter drikker ute (colourbox.com)

Jeg og noen venner tok noen pils i en park der vi bor. Men da vi skulle gå kom politiet. Vi hadde ølbokser som vi gikk og drakk av, og politiet skrev ned navnene våre. Er det så farlig at vi drakk litt da, vi bråkte jo ikke eller noe. Hva skjer nå?

Les mer

Hva kommer på rullebladet (politiattesten)?

Sinna gutt (colourbox.com)

Det er ikke meningen at et lite feilskjær skal forfølge en person livet ut. Derfor er det satt strenge rammer for om politiet kan utlevere opplysninger om deg, og i så fall hvilke opplysninger de kan gi.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Førerkort
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om førerkort