Hopp til hovedinnholdet

vinduet knuste når vi presset oss mot det. må vi betale erstatning?

Gutt 15 år
 

Spørsmål

Hei i dag på skolen var jeg å en kompis så uheldig å "knuse" en rutte. Det som skjede var: VI satt på gulvet i gangen på skolen, etter at vi ble låst ut av klasserommet og alle stolene i friarealet ble brukt i klasserommet for vi skal ha lys frokost i morgen. I gangen er det en glassvegg som jeg satt sånn halvveis inntil. Etter vært ble det litt trangt om plassen og vi presset litt med føttene mot hverandre. Vi tenkte ikke noe mere over det, men så glir jeg litt til siden og går inn i glassveggen. Den glassvinduet i glassveggen knuser i den for av at det kommer en milllion sprekker i glasset. Det var et 100% uhell. Nå sier skolen at de skall betale halv og jeg og kompisen min resten: 1) Kan de pålegge oss det? 2) Dekkes det ikke av forsikring? 3) Må skolen ha beviser på at vi har gjort det får at vi skal betale? 4) Siden det var et uhell og ikke med vilje må vi da betale? Takk for svar!

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Det følger av skadeerstatningsloven § 1-1 og § 1-2:

"Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers.

(...)

Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skadevolding."

For at du skal bli erstatningsansvarlig, må du altså ha utvist uaktsomhet. Uaktsomhet er en form for skyld som innebærer at man har opptrådt i strid med det en alminnelig fornuftig person ville gjort i en tilsvarende situasjon. Dette i motsetning til der skaden er voldt ved et hendelig uhell, slik at det ikke er utvist subjektiv skyld og dermed ikke oppstått noe erstatningsansvar.

Spørsmålet her er derfor bl.a. om dere kan sies å ha vært uaktsomme når dette skjedde. Jeg synes at du bør ta dette opp med foreldrene dine, men jeg synes vel at det høres ut som en rimelig løsning at dere må være med å erstatte det dere ødela.

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett