Hopp til hovedinnholdet

Jeg er uenig i diagnosen min, hva kan jeg gjøre?

Jente 20 år
 

Spørsmål

Jeg fikk en alvorlig psykiatrisk diagnose for et par år siden. Men jeg møtte aldri noen psykolog eller psykiater, kun en sosionom som stilte meg spørsmål fra et spørreskjema. Sosionomen sa svarene mine på spørreskjemaet ble diskutert i et tverrfaglig team bestående av psykologer og psykiatere, men det var altså ingen psykologer eller psykiatere som faktisk møtte meg. Er diagnosen gyldig da? Er det lov å stille en diagnose slik? Jeg er uenig i diagnosen min, og det er også min nåværende psykolog. Kan jeg få denne diagnosen slettet? Er det de som satt diagnosen som må utrede meg på nytt, eller kan en ny psykolog utrede meg og slette den gamle diagnosen?

Besvart 26.11.2018 20:41
 

Svar
Hei

Det er kun psykologer og psykiatere som kan stille diagnoser. På BUP og DPS jobber det mennesker med ulike profesjoner- psykologer, leger, psykiatere, sosionomer pedagoger osv. Alle får sine pasienter de har behandlingsansvar for, men diagnoser skal alltid settes i samråd med en psykolog eller psykiater.

Diagnoser er ferskvare. Det vil si at de settes ut ifra hvordan bildet ser ut akkurat der og da. Vedkommende som stiller diagnosen har ingen mulighet til å spå frem i tid og kan derfor ikke si noe om man kommer til å oppfylle kritertene for den samme diagnosen på et senere tidspunkt i livet. Dersom man opplever at ting forandrer seg så har man mulighet til å få en revurdering av diagnosen. Dette må ikke skje av samme person som satt diagnosen tidligere.

Håper dette var oppklarende for deg.

 

Med vennlig hilsen psykolog

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Fastlege

Venteværelse hos fastelegen (foto: ung.no)

Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Frem til du er 16 år skal besøk hos fastlegen være gratis og etter at du er 16 år kan du selv bytte fastlege.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett