Hopp til hovedinnholdet

Cannabis, alkohol og skader

Gutt 19 år
 

Spørsmål

Jeg har tidligere spurt:"Hei. (...) hvorfor jeg ikke burde prøve hasj/marihuana?", og håper dere er villige til å ta opp en liten diskusjon her. Håper dere forstår at spørsmålene er fordi jeg er kritisk & ønsker mer informasjon. Det handler IKKE om å kverulere, jeg spør for å øke min egen kunnskap. Starten av svaret deres sier at røykingen gir akutte skader. Hva er disse akutte skadene? Neste dere skriver fysiske og psykiske langtidsvirkninger har jeg ikke noe å utdype, annet en at dette langtfra er tilfellet for de fleste. Blir det f.eks. i disse forskningene tatt hensyn til brukers fortid, og grunnlag cannabis eksperimenteringen? Noe jeg ville tro var vesentlig. Sist nevner dere "faren for å bli sosialt utstøtt". Hva vet dere om dette? Folk har forskjellige meninger og kulturelle forbilder. Prøver dere her å si at allmenne synspunkter burde påvirke egne? Kan love dere at en som ikke drikker alko også BLIR sosialt utstøtt i samfunnet. Burde jeg da drikke alko for sosiale fordeler?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Takk for ditt innspill. Det er veldig gode spørsmål du stiller (muligens med unntak av det siste).

Akutte skader fra cannabisbruk er de skader som eventuelt oppstår når man er påvirket - under rusen - og som går over når rusen går over. Det kan f.eks. være akutte angstreaksjoner og akutt paranoia/forfølgelsesvanvidd. Noen får slike reaksjoner, mange ikke.

I noen tilfeller tar forskningen hensyn til brukers fortid og grunnlag, i andre tilfeller ikke. Det varierer ut fra om forskningen er på rent fysiske virkninger eller om den har en mer sosial profil. I de tilfellene man forsker på rotter er brukers fortid og grunnlag godt kjent.

Du spør om vi mener at allmenne synspunkter burde påvirke egne. Dermed fremstiller du en deskriptiv problemstilling som om den var normativ, både som problemstilling i seg selv og slik den i dine øyne fremstilles av oss. Da snakker vi kanskje litt forbi hverandre, men sånt kan forekomme. Poenget vårt er ikke normativt, men bare en stadfesting av at allmenne synspunkter rent faktisk påvirker individuelle. Det er ikke slik for alle til alle tider, men det er mer vanlig at allmenne synspunkter påvirker individuelle enn at de ikke gjør det.

Undersøkelser blant ungdom som vokser opp i dag - din generasjon - viser at de i større grad enn noen gang følger allment godtatte normer og retningslinjer i samfunnet. At de gjør det er et faktum; om dette betyr at vi bør kalle dem kjedelige, streite, flinke eller vellykkede er et normativt spørsmål vi i RUStelefonen ikke trenger å ta stilling til.

Sosial utstøtning forekommer både for de som røyker hasj, for de som ikke røyker hasj, for de som drikker alkohol og for de som ikke drikker alkohol. Dette kommer helt an på hvilket sosiokulturelt miljø vi snakker om. Vi har kontakt med alle kategorier av disse. 

Du er en oppegående gutt og i full stand til å ta stilling til verdigrunnlaget for dine egne valg, og selv vurdere om og i tilfelle hvorfor du skal drikke eller ikke.

Hilsen RUStelefonen 08588
www.rustelefonen.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Alkohol
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om alkohol