Hopp til hovedinnholdet
 

Spørsmål
Kan barnevernet bestemme at jeg skal være hos min far hvis jeg ikke vil det.... jeg har 50/50 hos mine foreldre..
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei!

Det er litt vanskelig å svare konkret på spørsmålet ditt, siden du ikke har skrevet hvor gammel du er, og ikke forklarer nærmere hvorfor barnevernet er koblet inn i saken. Jeg skal imidlertid prøve å svare så godt jeg kan likevel.

Utgangspunktet i barnefordelingssaker er at foreldrene har full avtalefrihet. Foreldrene dine kan dermed avtale seg i mellom at de skal ha felles foreldreansvar eller at faren eller moren skal ha det alene, og de kan også avtale hvem du skal bo fast hos, og hvor mye du skal ha samvær med den andre. De kan også bli enige om å dele omsorgen (slik som i ditt tilfelle).

Det fremgår imidlertid av barnelovens § 31 at også barnet har rett til å bli hørt i en barnefordelingssak, og at det skal legges stadig større vekt på barnets mening etter barnets alder og modenhet. Etter at barnet har fyllt 12 år skal det legges stor vekt på barnets mening. I tillegg følger det av barneloven § 33 at foreldrene skal gi barnet stadig større rett til å bestemme selv etter hvert som barnet blir eldre frem til myndighetsalderen som er 18 år.

Når det gjelder samvær, følger det av barneloven §§ 42 og 43 at den av foreldrene du ikke bor hos i det daglige i utgangspunktet har rett til samvær med deg, og at du har rett til samvær med dem. Reglene om medbestemmelsesrett, som nevnt ovenfor, gjelder imidlertid også her. Dersom du av ulike grunner ikke vil være sammen med din far, kan du ta opp dette med foreldrene dine.

Dersom foreldrene dine skulle være uenige om fordelingen seg i mellom, må retten avgjøre at du skal bo fast hos en av dem. Foreldre med felles barn under 16 år må imidlertid møte til megling før det vært reist sak om foreldreansvar, hvor barnet skal bu fast eller om samvær. Formålet med meglingen er å få foreldrene til å komme frem til en skriftlig avtale om foreldreansvaret, om hvor barnet skal bo fast og om samvær.

Dersom foreldrene ikke kommer til enighet, kan hver av partene reise sak for retten. Avgjørelser om foreldreansvar, om hvor barnet skal bo fast og om samvær og behandling av slike saker, skal først og fremst rette seg etter det som er best for barnet. Spørsmål om foreldreansvar, barnets bosted og/eller samvær avgjøres med andre ord ut fra en konkret helhetsvurdering av barnet interesser i den enkelte sak. Også i disse tilfellene har barnet rett til å bli hørt.

Håper dette var til hjelp!

Hilsen Juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Skilsmisse
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om skilsmisse


Quiz: Hva vet du om kropp og helse?

Hva er årsaken til dysleksi?