Hopp til hovedinnholdet

Regler om skilsmisse

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei, Hvor langt tid tar det til en ektepar uten barn skiller seg.

Besvart 05.11.2018 22:00
 

Svar
Hei

Det er flere måter man kan få skilsmisse på i Norge. Det vanligste er først å søke separasjon hos fylkesmannen. Hver av partene som er gift har krav på å bli separert, uansett hva grunnen til dette er. Fylkesmannen behandler da søknad om separasjon og utsteder en separasjonsbevilling. Når partene har vært separert (bodd fra hverandre) i 1 år, kan parten(e) søke skilsmisse hos fylkesmannen. Så lenge partene har levd atskilt i separasjonstiden gir fylkesmannen partene skilsmisse. 

Det er også mulig å søke fylkesmannen om direkte skilsmisse, men i slike tilfeller er det et krav om at partene har bodd fra hverandre i to år og er enige om dette. 

I noen tilfeller kan man også gå til domstolen å få skilsmisse fra tingretten. Avgjørelse om skilsmisse på grunn av overgrep og tvangsekteskap fattes av retten ved dom. En ektefelle kan kreve skilsmisse, uten forutgående separasjon, dersom den andre ektefellen med hensikt har forsøkt å drepe ham eller henne eller barna, eller forsettlig har utsatt dem for alvorlig mishandling. Det samme gjelder dersom ektefellen har opptrådt på en måte som er egnet til å fremkalle alvorlig frykt for slik atferd.

Skilsmisse ved dom er videre alternativet dersom ekteskapet er inngått mellom nære slektninger, dvs. slektninger i rett opp- eller nedstigende linje eller mellom søsken. Hver av ektefellene kan også kreve skilsmisse ved dom dersom ekteskapet er inngått mens et tidligere ekteskap eller registrert parteneskap besto. Hvis ingen av ektefellene reiser sak i de to ovennevnte tilfellene, er det fylkesmannen som skal reise sak for domstolen for å få ekteskapet oppløst.

Skilsmisse ved dom er videre et alternativ dersom ektefellene er uenige om samlivet har vært brutt i over 2 år uten at det har vært søkt om separasjon.

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Skilsmisse

Skilsmisse

De fleste blir berørt på en eller annen måte av samlivsbrudd. Det kan være deg selv det gjelder, eller en i din familie, en venn eller en nabo. Hva skjer når man skiller seg og hva er dine rettigheter som barn i en skilsmissefamilie?

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Skilsmisse
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om skilsmisse