Hopp til hovedinnholdet

Skal far betale bidrag etter jeg fyller 18 år frem til skoleslutt? Kan man søke da om forlenget bidrag?

Jente 17 år
 

Spørsmål
Mine forldre er skilt. Jeg går på vidergående skole. Skal far betale bidrag etter jeg fyller 18 år frem til skoleslutt?

Men etter skoleslutt på vidergående, da er det slutt på bidrag? Kan man søke da om forlenget bidrag?
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei
Foreldrene (eller andre som eventuelt har fått foreldreansvaret) har plikt til å forsørge deg økonomisk til du fyller 18 år. Dette gjelder både daglig forsørgelse og utgifter til skolegang. Lever foreldrene dine hver for seg, har den du ikke bor sammen med plikt til å betale faste underholdsbidrag til den som har omsorgen for deg. Dette følger av barnelovens § 66. Barneloven bestemmer videre at dersom du etter at du har fylt 18 år vil 'fortsette slik skolegang som må regnes som vanlig', har du krav bidrag inntil du har avsluttet skolen (§ 68). I praksis betyr dette at du som hovedregel har krav på forsørgelse inntil du har avsluttet videregående skole, dersom dette ikke ville være urimelig ut fra dine foreldres økonomiske stilling. Det er svært sjeldent at det blir pålagt foreldrene bidrag etter at man har fylt 20 år. Til universitets- eller høgskoleutdanning kan man normalt ikke regne med at foreldrene vil bli pålagt bidrag. Men det er selvfølgelig ingen ting i veien for at foreldrene dine på frivillig basis deltar i finansieringen av studiene dine.   Hvis du har flere spørsmål om barnebidrag kan du ta kontakt med NAV. Hilsen juristen, ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Skilsmisse
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om skilsmisse


Quiz: Hva vet du om adopsjon?

Har du rett til å vite hvem dine biologiske foreldre er?