Hopp til hovedinnholdet

Flytte langt fra hverandre v/samlivsbrudd når man har barn under 7 år?

Jente 20 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg lurer på hva som er reglene ved samlivsbrudd og flytting når det er barn involvert. Dersom foreldrene ikke er gift, har to barn under 7 år og går fra hverandre. Kan den ene forelderen da flytte veldig langt unna eller må man bo i bestemt avstand fra hverandre eller fra der man bor i dag.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

 

Hvis foreldrene til et barn ikke er gift, og det heller ikke er avtalt noe annet, er det moren som har foreldreansvaret alene jf. barneloven § 35.
 
Innholdet i foreldreansvaret følger av barneloven § 30. I dette ligger at moren, dersom det er til det beste for barnet, kan ta med seg barnet og flytte. Den som ikke har forldreansvaret, kan ikke uten videre ta med seg barna.
 
Foreldre kan også avtale at de skal ha foreldreansvaret sammen.
 
Samboerpar må (slik som gifte par) møte til mekling ved samlivsbrudd, dersom de har barn under 16 år. Dette for å komme til en skriftlig avtale om hvor barnet skal bo fast og samvær.
 
Dersom et samboerpar med felles barn ikke selv klarer å bli enige kan hver av partene reise sak for retten.
 
Retten må da avgjøre hvem barna skal bo hos. Avgjørelser om hvor barnet skal bo fast og om samvær og behandling av slike saker, skal først og fremst rette seg etter det som er best for barnet. Spørsmål om barnets bosted og/eller samvær avgjøres med andre ord ut fra en konkret helhetsvurdering av barnets interesser i den enkelte sak.
 

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Barneloven

Tenåringsgutt (colourbox.com)

Barneloven regulerer blant annet foreldrenes plikter og ansvar for barna, og barnas rettigheter overfor foreldrene. Den gir deg blant annet rett til å bestemme selv i noen viktige spørsmål etter du har fylt 15 år.

Les mer

Skilsmisse

Skilsmisse

De fleste blir berørt på en eller annen måte av samlivsbrudd. Det kan være deg selv det gjelder, eller en i din familie, en venn eller en nabo. Hva skjer når man skiller seg og hva er dine rettigheter som barn i en skilsmissefamilie?

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Skilsmisse
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om skilsmisse