Hopp til hovedinnholdet

Hvor lenge skal skoledagen egentlig vare?

Jente 17 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg er ei jente på 17 år som går VG 2. Jeg lurer på hvor lenge en skoledag egentlig skal vare? Vi starter 08.10 og er ferdig 15.40 Jeg syntes at dette er alt for lange skoledager. Jeg har også hørt at en skole uke ikke skal være lengere en 32 timer.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei, flott at du tar kontakt!

På barne- og ungdomsskolen er det grenser for hvor lenge en skoledag kan vare (08:00-15:30), men på videregående skole er det ingen slike begrensninger i hvor lenge skoletida skal være. I loven er det kun satt opp minimumstimetall for de enkelte fagene, altså ikke noe maksimum antall timer.

Den eneste muligheten dere har er å klage på skoledagens lengde ut fra opplæringslovens kapittel 9a. Der står det at skolen har plikt til å legge til rette for et miljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle elever. Hvis enten helsa, trivselen eller læringen blir påvirket negativt av hvordan skoledagen er organisert, så kan dere skrive en formell klage til skolen på dette. Skolen er da pliktig til å svare dere innen 2 uker.

Lykke til!

Vennlig hilsen Espen Agøy Hegge, elev- og lærlingombudet i Sør-Trøndelag

- i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Helse og sosial på skolen
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om helse og sosial på skolen