Hopp til hovedinnholdet

Fikk mangelfull informasjon om tilretteleggingstiltak og utvidet skolerett

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei, Jeg ønsker å opprette sak mot kommunen for uforsvarlig opplæring og rådgivning i videregående skole. Da jeg gikk i 1. vgs informerte rådgiver meg om at jeg selv (16 årig elev) var ansvarlig for å fremlegge en sakskyndig vurdering fra PPT for å få tilretteleggingstiltak. Det gikk en betydelig periode før jeg kunne gi utredningen og ble feilvurdert og opplært i samtlige fag. Den sakskyndige vurderingen som jeg leverte og skolen godkjente var en ut-datert utredning gjeldende for grunnskolen. Jeg mener at skolen burde ha assistert meg med å komme i kontakt med gjeldende hjelpeinstans, skaffet en ny utredning og tilrettelagt opplæringsløpet bedre, samt at de burde ha informert om at jeg hadde rett på utvidet skolerett fra 3 til 5 år. Jeg prøvde å kontakte skolen for noen dager siden for å få ut alle opplysninger som omhandler min elevsak, men skolen uttaler at de har slettet alt om meg, bare 3 år etter. Er dette lovlig, kan jeg gjøre noe?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Takk for spørsmålet ditt. Det er kjedelig å høre at du fikk mangelfull informasjon om hva som skal til for å få tilrettelagt undervisning og utvidet rett til videregående. Gjelder det samme dine foreldre, eller har de fått mer informasjon om saken?

Det er vanlig at du må legge fram en ny sakkyndig vurdering i forbindelse med at du starter på videregående. Det er naturlig at skolen fungerer som bindeledd mellom PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) og deg/dine foreldre.

Vurdering fra PPT og vedtak om spesialundervisning er en betingelse for vedtak om utvidet rett til videregående. Se opplæringsloven § 3-1 femte ledd. PPT har ansvar for å anbefale aktuelle tiltak i sine sakkyndige vurderinger, og utvidet rett til videregående er ett av de mulige tiltakene. Kan det hende PPT eller skolen ikke mente det var nødvendig med utvidet tid for din del?

Skolen er underlagt arkivloven og har plikt til å ta vare på elevmappen din eller overlevere den til et annet arkiv, for eksempel byarkivet. Jeg anbefaler at du ber om innsyn i elevmappen på nytt. Hvis skolen ikke har mappen, bør de kunne fortelle deg hvor den ligger slik at du kan få innsyn der.

Lykke til!

Hilsen

Elev- og lærlingombudet i Oslo

i samarbeid med Ung.no

Finn ditt Elev- og lærlingombud på elevombudene.no

 

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Rett til spesialundervisning

Gutt får hjelp av lærer (colourbox.com)

Elever har rett til tilpasset opplæring eller spesialundervisning dersom de har behov for det. Her finner du informasjon om hva spesialundervisning er og hvem som har rett til dette.

Les mer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT skrevet på ei tavle (colourbox.com)

PP-tjenesten er for barn og ungdom som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. Den hjelper skolene med å sikre at alle som trenger det får hjelp og støtte.

Les mer

Ungdomsrett = rett til videregående opplæring

Ungdomsrett (ung.no)

Ingen kan tvinge deg til å gå på videregående, men i Norge har du rett til skoleplass eller annet opplæringstilbud. Her kan du lese mer om ungdomsrett og hva retten innebærer.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Stat og kommune
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om stat og kommune