Hopp til hovedinnholdet

Hva bør man gjøre dersom en mindreårig asylsøker er gift?

Jente 16 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg har lest veldig mye på internett i det siste om tvangsekteskap, eller barneekteskap, og har et par spørsmål angående dette. Hva bør norske myndigheter gjøre når mindreårige asylsøkere er gift når de kommer til Norge? Og hva kan enkelt-personer gjøre? Hvis man skal se saken fra to sider, hvilke sider kan dette være? Hilsen en veldig nysgjerrig jente!

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Hei

Så fint at du skriver til oss på ung.no når du har slike viktige spørsmål. Jeg skal prøve å klargjøre litt når det gjelder dine spørsmål.

Litt kort om lovverket først:

I Norge er  tvangsekteskap, der en eller begge partene er tvunget eller presset til å gifte seg, ulovlig.

Barneekteskap kaller vi det når barn under 18 år er gift.

For personer som bor eller har tilknytning til Norge er aldersgrensen for å få lov til å inngå ekteskap 18 år. Er man yngre enn 18 år må det søkes til Fylkesmannen, og det er veldig vannskelig å få denne tillatelsen. Ifølge Norges lover er det straffbart å gifte seg med et barn under 16 år. Det er også ulovlig å ha seksuell omgang med barn under 16 år.

Dersom en enslig mindreårig asylsøker er gift før hun/han eller ektefelle hadde noen tilknytning til Norge så kan dette ekteskapet anerkjennes i Norge dersom det ikke strider mot norsk rettsorden og dersom ekteskapet er gyldig inngått i opprinnelseslandet.

Når et barn (under 18 år) kommer til Norge og er gift, kan dette barnet være i en ekstra sårbar situasjon. Det bør derfor undersøkes hvorvidt ekteskapet ble inngått med tvang og hva alder for ektekspainngåelsen var. Barneverntjenesten og asylmottak kan da ha samtaler med barnet for å finne ut hvordan barnet har det og om barnet har vært utsatt for tvangsekteskap.

Dersom barnet som søker asyl er under 16 år og gift, skal norske myndigheter sørge for at barnet ikke utsettes for seksuelle overgrep, noe det er risiko for dersom barnet bor sammen med en ektefelle. Barnet bør derfor ikke bo sammen med ektefellen, men få hjelp av norske myndigheter til å bo et annet sted enn ektefellen. Ekteskapet vil i utgangspunktet heller ikke anerkjennes som et ekteskap her i Norge, dersom en av ektefellene er under 16 år.

Det er viktig at norske myndigheter får snakket med barn som er gift, for slik å kunne undersøke om barnet trenger hjelp. Som privatperson er det viktig å avverge vold og overgrep ved å kontakte barneverntjenesten, politi eller snakke med andre voksne som kan hjelpe. Dersom du er bekymret for et barn er det viktig å snakke med noen om det, slik at den som kanskje trenger hjelp får det.

Det er særlig barn som er under 16 år og gift, og barn som er utsatt for tvangsekteskap som trenger hjelp. Det er barneverntjenestens ansvar å undersøke barnets situasjon når et barn er blitt gift. Dette gjelder både for religiøse ikke-rettslige ekteskap (som ikke er gyldige i Norge) og rettslig inngåtte ekteskap. 

Jeg håper ikke dette ble komplisert. Dersom du er i tvil om hva du kan gjøre, syns jeg det er lurt å snakke med noen om dette. Du kan snakke med en voksen på skolen din, du kan drøfte anonymt med barnevernstjenesten og du kan ringe Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (tlf 81555201). Når du ringer Røde Kors-telefonen kan du også være anonym og det er gratis å ringe.

Jeg ønsker deg lykke til!

Vennlig hilsen

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i samarbied med ung.no

 
Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Lover og regler - Tvangsekteskap

paragrafer (colourbox.com)

Å tvinge noen til å inngå ekteskap er forbudt ved norsk lov og krenker grunnleggende menneskerettigheter.

Les mer

Hva er tvangsekteskap?

Trist jente foran PC (colourbxo.com)

Tvangsekteskap er når du ikke kan velge selv hvem du vil gifte deg med, ikke kan velge å være ugift og/eller utsettes for psykisk press, trusler eller tvang om å gifte deg.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Tvangsekteskap
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om tvangsekteskap