Hopp til hovedinnholdet

Jeg vipper mellom karakterer i flere fag, hva kan jeg gjøre?

Jente 19 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg går 3.året på videregående og ligger på vippen i standpunktkarakter i 6 fag. I 2 av fagene har jeg blitt vippet opp, men i de fire andre fagene har jeg blitt vippet ned, men fått beskjed om at jeg har standpunktkarakteren er sterk, noe som ikke vil synes på vitnemålet. Er det en regel som sier at man skal vippes opp i halvparten av fagene? Er dette noe jeg kan klage inn? Eller er det riktig?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Takk for ditt spørsmål

Det som bestemmer hvilken karakter du får skal bedømmes etter i hvor stor grad du oppfyller kompetansemålene for faget. Karakteren skal altså settes ut i fra det faglige nivået du er på ved vurderingstidspunktet.

Det er ingen regler som sier noe om hvilken vei man skal vippe, eller om hvor mange fag man kan vippes opp i. Det er opp til faglæreren å avgjøre. I forskrift til opplæringsloven §3-16, står det at elever skal ha mulighet til å prøve og feile underveis, og at kunnskapen eleven viser underveis i skoleåret, skal være en del av grunnlaget for vurdering mot slutten av skoleåret.

Du kan forsøke å snakke med lærerne i de fagene det gjelder, og høre hvorfor de velger å vippe deg ned. Dersom opplever at læreren eller skolen ikke følger retningslinjene, ta det opp! Snakk først med læreren selv. Hvis dette ikke hjelper, snakk med noen i skoleledelsen.

Lykke til!

Hilsen elev- og lærlingombudet i Vest-Agder

- i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Hva teller for karakteren?

Prøve på skolen (colourbox.com)

Det er ikke tilfeldig hvordan karakterene fastsettes. Her er en oversikt over hva lærerne vektlegger når de setter karakterer.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Utdanning
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om utdanning