Hopp til hovedinnholdet

Er det andre veier til læreryrket?

Gutt 19 år
 

Spørsmål

Hei! Hva er de forskjellige veiene til undervisningskompetanse uten karakteren 4 i matematikk? Jeg synes det har blitt veldig mange forandringer på dette i det siste og føler det er vanskelig å henge med på alle endringene. Jeg har lest at for å studere praktisk-pedagogisk utdannelse, så skal man nå ha mastergrad og 60 stp i et undervisningsfag. En annen vei er vel å studere f. eks. faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag for å så evt. studere 60 stp til i et annet undervisningsfag i tillegg til kroppsøving. Finnes det andre veier til undervisningskompetanse enn disse to, uten karakteren 4 i matte? Jeg ønsker ikke å bli mattelærer uansett. Er det andre måter å bli lærer på 1.-4. trinn enn å studere grunnskolelærerutdanning? Og lurer på siden både mastergrad + PPU på universitet og faglærerutdanning på høgskole begge gir undervisningskompetanse, men universitetsutdanningen er jo mye lenge: er universitetsutdanningen en finere utdanning som blir sett bedre på i arbeidslivet?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Du har rett i at det er spesielle opptakskrav til utdanningen for å bli grunnskolelærer. I tillegg til at du må ha generell studiekompetanse må du ha minst 35 skolepoeng, minst karakteren 3 i snitt i norsk og minst karakteren 4 i snitt i matematikk (kravkode LÆRMA4). Det er riktig at enkelte faglærerutdanninger kun krever karakteren 3 i snitt i matematikk (kravkode LÆRER).

Det er absolutt grunnskolelærerutdanning 1-7 som er mest relevant for å få jobb som lærer på trinn 1-4, hvor pedagogikken er spesialisert for de minste og hvor man skal undervise i mange fag. Med kroppsøving og ett fag til kan det være vanskelig å fylle opp en full stilling i barneskolen, du bør i så fall satse på ett av basisfagene som tillegg. En faglærerutdanning er vanligvis mer relevant for høyere alderstrinn, inkludert videregående skole.

Kriteriene for ansettelse i skolen finner du i forskrift til Opplæringsloven §14.2.

Det har kommet flere lektorutdanninger de senere årene, det er femårige integrerte masterstudier. Fra opptaket 2017 blir også grunnskolelærerutdanningene gjort om fra fireårige utdanninger til integrerte femårige masterstudier.

Hvis du oppfyller det gamle kravet til grunnskolelærerutdanningen (med minimum karakteren 3 i snitt i matematikk) kan du få anledning til å delta på forkurs i matematikk i forkant av lærerutdanningen. Les mer ved å følge linken. Du vil også kunne dekke karakterkravet i matematikk hvis du består (dvs. karakteren 2 eller bedre) ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Du har også rett i at Kunnskapsdepartementet har besluttet å sette et krav om mastergrad for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) fra og med studieåret 2019-2020. PPU gir rett til å undervise fra 5 trinn og oppover, innhold og opptakskrav varierer noe. Det kommende kravet om mastergrad vil ikke gjelde for yrkesfag, eller for kunst- eller idrettsfag.

Litt forenklet kan man si at en grunnskolelærerutdanning vil vekte pedagogikk mer, mens master pluss PPU vil vektlegge fag mer. Det vil nok variere hva en rektor vil foretrekke i en ansettelse, men førstnevnte henger høyt i grunnskolen, mens sistnevnte er mer relevant i videregående skole og i ungdomsskolen.

Håper det var til hjelp. Lykke til med videre research!

Med vennlig hilsen 

Veiledningssenteret Follo, i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Vil du bli lærer?

Lære foran en klasse (colourbox.com)

Det vil alltid være behov for engasjerte og gode lærere. Lærere kan jobbe i både barneskolen, ungdomsskolen, videregående skole, voksenopplæringen, samt andre steder i samfunnet der det undervises eller drives opplæring.

Les mer

Hvordan velger du riktig utdanning?

Skilt med forskjellige yrker

Når man skal velge utdanning har man ofte mange tanker. Her er rådene om hva du bør tenke på FØR du velger utdanning.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Utdanning
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om utdanning