Hopp til hovedinnholdet

Forskjellen mellom forholdstallsvalg og flertallsvalg

Jente 20 år
 

Spørsmål

Hei Jeg har en oppgave hvor forskjellen mellom forholdstallsvalg og flertallsvalg skal skal beskrives. I den forbindelse lurer jeg på hva definisjonen på en flertallskrets og enmannskrets er? Hvis flertallsvalgs organiseres i enmannskretser og forholdstallsvalg i flermannskretser; sier disse to ordene bare noe om hvor mange som velges fra hver krets? Altså en eller flere??

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei, og takk for spørsmål!


Forholdstallsvalg vil si at partiene får inn antall representanter basert på oppslutning blant velgerne. Forholdstallsvalg praktiseres i Norge. I flermannskretser er antallet representanter som velges inn fra hver valgkrets avhengig av partiets oppslutning i denne valgkretsen. Det er altså ikke kun vinneren som velges inn, men derimot flere representanter basert på velgernes stemmegivning - altså flermannskretser. I Norge benyttes også utjevningsmandater for å jevne ut "skjev" fordeling av stortingsplassene mellom partiene. Dette ettersom valgoppgjøret skjer i hvert enkelt fylke. Ordningen med forholdstallsvalg i flermannskretser fremmer flerpartisystem som inkluderer også små partier.

 

Flertallsvalg innebærer at den med flest stemmer blir valgt. Dette praktiseres eksempelvis i Storbritannia. Énmannskrets vil si en valgkrets det bare velges én representant fra. I kombinasjon med flertallsvalg, innebærer dette en ordning der "vinneren tar alt", og benyttes derfor først og fremst i land med to store partier, eksempelvis Storbitannia. Imidlertid kan ordningen også organiseres med to valgomganger. Det holdes da en ekstra valgomgang hvis ingen kandidat får absolutt flertall (flertall av de avgitte stemmer) i første omgang. I den annen omgang kreves det bare enkelt flertall for å bli valgt. Sistnevnte praktiseres blant annet i Frankrike.

 

Håper dette var forståelig forklart, og lykke til med oppgaven!

 

Hilsen statsviteren, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Valg, demokrati og samfunn
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om valg, demokrati og samfunn