Hopp til hovedinnholdet

Hva skjer hvis jeg havner i slåsskamp på fest eller på byen?

Gutt 18 år
 

Spørsmål

Hei. Lurer på hva som skjer hvis en skulle komme ovenfor en gatekamp på byen eller en fest og politiet bryter inn. Litt i forhold til hvordan de vil se på det (hvis begge partene er med å det) med straffer og nedskrivninger som kanskje kan bli et problem i frohold til militæret. (Evt. også hvor resultatet er ingen/milde skader eller større/alvorligere skader.)

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Det er flere bestemmelser i straffeloven som kan være aktuelle hvis man havner i en slåsskamp på fest eller på byen. De to som kanskje vil være mest aktuelle er reglene om legemsfornærmelse og legemsbeskadigelse som du finner i straffeloven §§ 228 og 229. Du kan lese hva som står i disse bestemmelsene her: lovdata.no/dokument/NL/lov/1902-05-22-10/KAPITTEL_2-15#§228

Kort fortalt er det slik at mindre alvorlige voldshandlinger ofte blir vurdert å være en legemsfornærmelse, for eksempel hvis en person dytter en annen og personen som blir dyttet ikke får noen alvorlige skader av dette. Mer alvorlige voldshandlinger kan bli vurdert til å være en legemsbeskadeigelse, som har en strengere strafferamme.

Hvis man er med på en slåsskamp, skader en annen person, og politiet blir varslet vil politiet vurdere om reglene i straffeloven er brutt. Hvis politiet kommer til at reglene i straffeloven er brutt vil saken bli oversendt til domstolene som deretter skal gjøre sin vurdering av om reglene er brutt og eventuelt ilegge straff i form av bot eller fengsel.

Hvor streng straff man kan få blir vurdert ut fra hvor alvorlig situasjonen er, mer alvorlige situasjoner/større skader gir grunnlag for strengere straff.

Hvis du havner i en slåsskamp, og du blir dømt for brudd på straffelovens regler, vil dette bli registrert på politiattesten din. Forsvaret tar registreringer på politiattesten med i vurderingen når de skal se på om en person er skikket til førstegangstjeneste. Registreringer på politiattesten kan føre til at man ikke får sikkerhetsklarering som kreves i noen yrker innen forsvaret, men det er ikke slik at enhver registrering fører til at man ikke får utført førstegangstjeneste.  

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

- Slår ned en annen

Gutt slår (colourbox.com)

Jeg havnet i slosskamp og slo til en annen. Han måtte på legevakta og sånt. Hva skjer om jeg blir anmeldt?

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Vold
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om vold