Hopp til hovedinnholdet

jeg har blitt utsatt for vold av min far, hvilke rettigheter han har da om samvær.

Jente 13 år
 

Spørsmål

jeg har blitt utsatt for vold av min far, jeg har lyst å vite hvilke rettigheter han har da om samvær. vold syntes jeg at det ikke er noe greit. jeg vil ha stoppe han og vise at han ikke kan gjøre det. jeg har traumer som jeg ikke klarer å håndtere

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Du skriver at du er utsatt for vold fra din far, og du ønsker om fars rettigheter til å få samvær. Du skriver at du ikke synes noe om vold, og at du vil stoppe ham. Du forteller at du har traumer du ikke klarer å håndtere.

I utgangspunktet er det du som har rett på samvær med din far, men begge foreldre har ansvar for å sørge for at samvær finner sted. Det står i lov om barn og foreldre hvis du er interessert i hvor dette er omtalt. Der står også:

Den av foreldra som barnet ikkje bur saman med, har rett til samvær med barnet om ikkje anna er avtala eller fastsett. Omfanget av samværsretten bør avtalast nærare. Dersom samvær ikkje er til beste for barnet, må retten avgjere at det ikkje skal vere samvær.

Det kan i avtale eller i dom setjast vilkår for samvær. Dersom tilsyn blir sett som vilkår, kan retten utpeike ein person som skal føre tilsyn under samværet, eller be foreldra gjere det. Den av foreldra som skal ha samvær, dekkjer kostnadene til tiltaka som er sett som vilkår for samvær etter denne føresegna.

 

Vi på Alarmtelefonen for barn og unge er selvsagt helt enig med deg i at det ikke er greit med vold, det ikke lov i Norge for en voksen å slå et barn eller utsette barnet for vold på annen måte.  Du skriver også at du har traumer du ikke greier å håndtere. Har du kontakt med ABUP eller andre du kan snakke med om traumene/opplevelsene dine? Det er viktig å få rom til å snakke om vanskelige hendelser, fordi at ved å snakke om det, så kan en få bearbeidet hendelsene, og samtidig få hjelp til å håndtere traumene slik at det går an å leve videre og også føle seg glad selv om en har med seg lite hyggelige erfaringer. Hvis ikke du har noen å snakke med kan du gjerne ringe Alarmtelefonen for barn og unge, på tlf. 116 111. Det er gratis, og vi har åpent alle kvelder og netter, og i helgene har vi åpent hele døgnet. Vi vil gjerne hjelpe deg! 

Håper du fikk litt svar på det du spurte om.

Vennlig hilsen ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Vold
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om vold