Hopp til hovedinnholdet

Kan jeg bruke kniv i selvforsvar?

Gutt 17 år
 

Spørsmål

Hei ung.no I det siste jeg lurer på kan jeg bruke kniv for selvforsvar? Fks hvis det kommer 3-4 gutter og jeg føler at det går ikke å unngå slåsskamp så kan jeg bruke kniv? Hvis ja så hva kan jeg gjøre for å ikke drepe person

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Det å gå med kniv på offenlig sted er brudd på straffeloven § 189 annet ledd, som sier at det er forbudt å gå med kniv eller annet redskap som er egnet til å skade andre (påføre noen en kroppskrenkelse). Strafferammen for dette er bot eller fengsel inntil 1 år. 

Det er dermed straffbart å gå med en kniv fordi du tenker at det kan oppstå en situasjon hvor du ønsker å forsvare deg i en slåsskamp. 

Det er også en del type kniver som regnes som "særlig farlige gjenstander", eksempelvis karambitkniver. Etter våpenforskriften § 9 er disse ulovlig å erverve, eie eller inneha. Dette betyr at du ikke har lov til å ha en karambit, selv om den bare er til pynt.

Regelen om selvforsvar, eller nødverge, finner man i straffeloven § 18.

Nødverge innebærer at man forsvarer seg selv (eller andre) mot et ulovlig angrep ved å foreta en ellers straffbar handling overfor angriperen.

Det er viktig å være klar over at forsvarshandlingen ikke må overstige faren ved angrepet. For eksempel skal man ikke skyte eller stikke med kniv en som slår, dersom det ikke er helt nødvendig i selvforsvar. Hvis det er en mulighet for å komme seg unna situasjonen vil det heller ikke regnes som nødverge.   

Nødvergesituasjonen opphører straks angrepet er avverget. Dersom en person slår deg og er ferdig med det, vil det ikke regnes som nødverge om du bruker vold mot ham etterpå. Selvforsvar er ikke det samme som det "å ta igjen". I et tilfelle der en person allerede har slått deg og er ferdig med saken, bør du heller anmelde hendelsen til politiet. 

Hvis du er bekymret for at det skal oppstå farlige situasjoner bør du snakke med noen om dette, feks politiet. Videre bør du gjøre det du kan for å unngå å havne i slike situasjoner. 

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Går du med kniv?

Har du tenkt hva du vil gjøre om du kommer i en situasjon der du kan bli fristet til å bruke kniven? Eller hvilke konsekvenser det kan ha for deg og de rundt deg?

Les mer

- Går med kniv og våpen

Gutt med kniv (colourbox.com)

Jeg blir truet av en gjeng på skolen, og føler meg aldri trygg når jeg går ute på kveldene. Det føles bedre når jeg har en kniv innenfor beltet, men jeg vet jo at det egentlig er ulovlig. Er det ikke slik?

Og - kan jeg eie en karambitkniv?

Les mer

Kan jeg eie kniver og andre voldsprodukter?

Kniv (colourbox.com)

Hva er lov å eie, og kan jeg ha en kniv kun for trening?

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Vold
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om vold