Hopp til hovedinnholdet

Vold eller selvforsvar?

Gutt 14 år
 

Spørsmål

Hei! åssen ender en slosskamp? Og hva blir forskjellen mellom selvforsvar og angrep? Hvis jeg f.eks har to folk etter meg og det blir vold ut av det og har ingen vei å komme meg vekk derfra? Har jeg lov til å slå de ned og stikke når jeg har sjansen? Hvis jeg tar et halskjede eller noe lignende og surrer rundt hånda og bruker i slosskamp, regnes det som 'våpen' da? Får man like mye fengsel straff etc (under kriminell lavalder men kjekt å vite) og hvis jeg ser en sloss kamp på gata hva kan jeg gjøre som å hjelpe med de? Norge er ganske dårlig så veldig få er redd for å steppe inn og gjøre noe med det

Besvart 05.12.2018 22:42
 

Svar
Hei

Reglene om nødverge finner du i straffeloven § 18. Her står det at en handling som ellers ville vært straffbar, er lovlig når den blir foretatt for å avverge et ulovlig angrep. Nødvergehandlingen må ikke gå lenger enn nødvendig og ikke gå åpenbart ut over hva som var forsvarlig i den konkrete situasjonen. 

Først vil jeg si at du ikke bør tenke på nødverge som en "tillatelse" til å slå noen. Det vil komme helt an på den konkrete situasjonen om det er nødvendig og forsvarlig å bruke slag for å avverge et ulovlig angrep. Det vil blant annet ha betydning hva det ulovlige angrepet innebærer (slag, spark, dytting osv.), om situasjonen eskalerte raskt, hvor hissig stemning det var, årsaken til at situasjonen oppstod osv. Ofte kan man avverge angrepet ved  f.eks. å forlate situasjonen.

Det vil heller ikke være nødvendig å foreta noen nødvergehandling dersom situasjonen er avsluttet. F.eks. dersom den andre personen slår deg og gir seg etter det. I et slikt tilfelle vil det være riktig å anmelde personen i stedet for å slå tilbake.

Dersom du bryter inn i en slosskamp på gaten, som du som utgangspunkt ikke hadde noe med, vil ikke dette regnes som en nødvergesituasjon. Å utøve vold i en slik situasjon vil dermed kunne være straffbart.

Det er omstendighetene rundt den konkrete situasjonen som vil være avgjørende for om en voldshandling vil kunne anses som en nødvergesituasjon. Det er derfor vanskelig å svare deg konkret på hva som er lov/ikke lov. 

Selvforsvar er ikke det samme som avstraffelse eller å ta igjen. I et slikt tilfelle der en person allerede har slått deg og er ferdig med saken, vil det riktige være å anmelde hendelsen til politiet - ikke å ta igjen. 

Straff for vold står i straffeloven § 271 - § 274. Hva slags straffebud som gjelder, kommer an på om volden var en kroppskrenkelse eller kroppsskade. Det må også vurderes om volden var "grov", og da skal det blant annet legges vekt på om det ble brukt kniv eller annet særlig farlig redskap. 

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Alternativ straff for ungdom

Politiets forebyggende arbeid

Mange som er tatt for noe tror at politiet bare kan tilby straff. Det stemmer ikke. Å hjelpe ungdom med å ta riktige valg og komme ut av feil miljøer, er viktig forebyggende arbeid for politiet.

Les mer

Hvem kan straffes?

fengsel (colourbox.com)

Fengsel? Samfunnsstraff? Forvaring? Her kan du lese om hva som skal til for å straffe noen, og om hva straffen kan bli.

Les mer

Hvorfor blir du sint?

Sinna jente (colourbox.com)

Sinne er en normal følelse som vi alle har. Spørsmålet er derfor ikke om vi er sinte, men hvorfor vi blir sinte og om vi opplever å ha kontroll over sinnet. Les artikkelen og lær mer om hvordan du kan takle ditt eget sinne.

Les mer

Bruker du vold når du blir sint?

Sinna?

Er du ofte aggressiv? Slår du andre når du blir sinna eller fortvila? Har du hevntanker nesten daglig? Hvis du får ja på et eller flere av spørsmålene, kan det være du har et volds- eller aggresjonsproblem.

Les mer

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff

Jente foran murvegg (colourbox.com)

«Jeg er fornøyd med at jeg fikk en sjanse til». Ungdom som begår alvorlige kriminelle handlinger skal straffes for det, men er du under 18 år er det en mulighet for å slippe soning i fengsel.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Vold
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om vold