Hopp til hovedinnholdet

Utsatt for vold på skolen. Handlingen er filmet.

Gutt 16 år
 

Spørsmål

Hei Jeg ble banket opp av en gutt og kompisen hans filmet dette. Kan jeg anmelde dette hvis de legger det ut på nett eller viser det til andre ? Dette skjedde på skolens område. Hva kan skolen gjøre

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

 

Det du forteller er alvorlig. Du har blitt utsatt for en straffbar handling som du bør anmelde til politiet. Du kan anmelde forholdet uavhengig av om guttene legger filmen ut på nett. Og hvis de skulle være så dumme å legge ut en kriminell handling, MÅ du anmelde forholdet. Da har du jo også bevis for hva som har skjedd.

 

Å utøve vold mot en annen person regnes i utgangspunktet som en legemsfornærmelse etter straffeloven § 228. Straffen for dette er som hovedregel bøter eller fengsel inntil ett år.

 

Hvis du har blitt banket opp på skolens område i skoletiden bør skolen få beskjed om handlingen. Skolen og læreren din er ansvarlige for deg og din sikkerhet mens du er på skolen.

 

Jeg viser til Opplæringsloven § 9a-3, hvor det heter at:  

 

"Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.

       Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.

       Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak."

 

Legger ved en artikkel nedenfor hvor du kan lese mer om vold.

 

Med vennlig hilsen

Juristen (www.ung.no)

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Opplever du vold hjemme?

Trist gutt i vindu (www.colourbox.com)

Noen opplever at hjemmet er et sted der de er redde, må være på vakt og passe på hva de sier og gjør. Sånn skal det ikke være.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Vold
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om vold